DZIEŃ DOBRY W PRACY
W PKO Banku Polskim dbamy o to, aby każdy dzień w pracy był dla Ciebie dobry.
Tworzymy pozytywną atmosferę, doceniamy efektywną współpracę, szanujemy Twój czas prywatny.
#ZajmijStanowisko:
Ekspert ds. oceny zgodności (esg)

Departament Zgodności

(Warszawa)

U nas masz na dzień dobry:

 • Umowę o pracę - bo bezpieczeństwo zatrudnienia dla każdego z nas jest superważne.
 • Zdrową równowagę między pracą a życiem osobistym - bo nie samą pracą człowiek żyje.
 • Pełny pakiet benefitów: od kultury, sportu i wypoczynku, po korzystny fundusz emerytalny - bo Ty wiesz najlepiej, na czym Ci zależy.
 • Prywatną opiekę zdrowotną na terenie całej Polski - bo zdrowie jest najważniejsze.

Na co dzień w naszym zespole:

 • identyfikujesz i oceniasz ryzyko braku zgodności w zakresie dostosowania banku do wymogów regulacyjnych w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESG) m.in.: NFRD, CSRD, CSDD, SFDR, wytycznych TCFD, Green Bond Framework, ESRS, taksonomii EU a także innych regulacji dot. prowadzenia odpowiedzialnego biznesu (CSR),
 • zapewniasz wsparcie doradcze i formułujesz rekomendacje dla jednostek biznesowych w zakresie uwzględniania elementów związanych ze zrównoważonym rozwojem w obecnie istniejących i projektowanych procesach i produktach banku np. w produktach kredytowych, inwestycyjnych itp.,
 • współpracujesz z wieloma jednostkami banku identyfikując i oceniając ryzyko braku zgodności w obszarze: bezpieczeństwa danych osobowych, RODO, AML, cyberbezpieczeństwa,
 • opiniujesz projekty regulacji wewnętrznych, wzorców umownych i przekazów marketingowych pod kątem ryzyka braku zgodności,
 • analizujesz zagadnienia wymagające podjęcia prac dostosowawczych w banku oraz monitorujesz je,
 • zapewniasz realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa krajowego oraz prawa UE a także wytycznych i rekomendacji organów nadzoru,
 • na bieżąco współpracujesz z zespołami odpowiedzialnymi za kreowanie standardów zarządzania ryzykiem ESG i tworzenie raportów niefinansowych,
 • monitorujesz trendy rynkowe w obszarze ESG i CSR i badasz działania konieczne do podjęcia przez bank,
 • bierzesz udział w tworzeniu ram dla zrównoważonych emisji własnych banku, przygotowaniu raportów zarządczych oraz w projektach zielonej transformacji i innych inicjatywach zw. z operacjonalizacją strategii ESG banku.

To stanowisko może być Twoje, jeśli:

 • masz co najmniej 3 lata doświadczenia w instytucji finansowej,
 • posiadasz wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, finanse, bankowość),
 • bardzo dobrze znasz wymagania regulacyjne w zakresie ESG, prowadzenia odpowiedzialnego biznesu i należytej staranności wynikające z prawa UE i międzynarodowych wytycznych (OECD, ONZ),
 • śledzisz prace EFRAG, proces legislacyjny dla unijnych standardów raportowania ESG i trendy rynkowe,
 • znasz otoczenie regulacyjne działalności bankowej (przepisy prawa krajowego, prawa UE, rekomendacje i stanowiska organów nadzoru, standardy rynkowe) w stopniu umożliwiającym identyfikację i ocenę istotności zmian regulacyjnych w różnych obszarach biznesowych banku,
 • posiadasz wiedzę na temat zasad i metod zarządzania ryzykiem braku zgodności,
 • jesteś osobą dobrze zorganizowaną, odpowiedzialną, konsekwentną w realizacji zadań,
 • nie boisz się wychodzić z inicjatywą, szukasz rozwiązań,
 • znasz język angielski w stopniu umożliwiającym analizę projektów przepisów prawa i swobodną komunikację biznesową.

To dobry dzień na aplikowanie! #ZajmijStanowisko.

Co się stanie po kliknięciu "APLIKUJ"?
Jeśli Twoja aplikacja wzbudzi nasze zainteresowanie, rekruter PKO Banku Polskiego zadzwoni do Ciebie, żeby umówić się na rozmowę rekrutacyjną. Do usłyszenia!

Administratorem danych osobowych osób odpowiadających na niniejsze ogłoszenie będzie PKO Bank Polski z siedzibą w Warszawie przy Puławskiej 15, 02-515 („Spółka”). Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Spółce. Możliwy kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@pkobp.pl. Szczegółowe zasady przetwarzania danych oraz Państwa uprawnienia wynikające z tego faktu, zostały opisane na formularzu rekrutacyjnym oraz na stronie internetowej Spółki, w zakładce dedykowanej ochronie danych (RODO).
APLIKUJ TERAZ