PGE Dystrybucja S. A. Oddział Warszawa

Centralna Dyspozycja Mocy/Obszarowe Centrum Dyspozytorskie Pruszków
poszukuje kandydatów do pracy

na stanowisku:

Dyspozytor Ruchu
Miejsce pracy: Pruszków
Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie m. in.:
 • zarządzanie ruchem sieci w sposób zapewniający najwyższe standardy dostarczanej energii elektrycznej w tym pewności zasilania przy zachowaniu możliwie niskich kosztów,
 • pełnienie funkcji koordynującego zgodnie z zapisami Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A,
 • tworzenie i realizacja programów pracy sieci elektroenergetycznej (układów normalnych i awaryjnych) i układów połączeń urządzeń elektroenergetycznych oraz programów ich łączeń,
 • wydawanie poleceń ruchowych w zakresie planowego i operatywnego ruchu urządzeń elektroenergetycznych w zakresie przydzielonych kompetencji operatywnych,
 • realizacja zadań wynikających z konieczności planowania technicznych możliwości pokrycia zapotrzebowania na moc
  i energię elektryczną zgodnie z zapisami IRIESD w zakresie sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. OW,
 • kierowanie i nadzór nad likwidacją zakłóceń i awarii oraz wydawanie poleceń w celu ograniczania zasiągu awarii lub wstrzymywania dostaw energii w razie niedoboru mocy,
 • zgłaszanie wniosków i wydawanie opinii w sprawie rozbudowy, modernizacji i poprawy niezawodności pracy sieci elektroenergetycznej,
 • zdalne wykonywanie czynności łączeniowych elementów operatywnie podległej sieci elektroenergetycznej,
 • właściwe i bezzwłoczne opisywanie zdarzeń zaistniałych na sieci w Syndis-OMS.
Profil kandydata:
 • wykształcenie wyższe o kierunku elektroenergetyka lub pokrewne,
 • wskazane posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku: eksploatacji i dozoru ( Grupa 1, co najmniej pkt.: 2,3,4,7,10), uprawnienia dozoru na PPN,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność radzenia sobie z dużą ilością informacji,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i stresu,
 • decyzyjność (szczególnie w sytuacjach krytycznych),
 • prawo jazdy kat. B.
Ze swojej strony gwarantujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • szansę rozwoju zawodowego.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGE Dystrybucja S.A. (adres: ul. Garbarska 21A; 20‑340 Lublin). Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji jest dostępna na stronie: https://pgedystrybucja.pl/polityka-prywatnosci/dane-osobowe/klauzula-informacyjna-dla-kandydata-do-pracy.
APLIKUJ TERAZ