Chcesz mieszkać w czystej i sprawnej komunikacyjnie stolicy? Zapraszamy do współpracy! Budujmy razem ekologiczny, nowoczesny i przyjazny transport miejski! Dołącz do Zespołu Centrali Ruchu w Biurze Nadzoru Ruchu jako:


Dyspozytor ds. organizacji ruchu
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 2021/164
Będziesz odpowiadać za:
 • realizację właściwej obsady stanowisk:
  • rejonów komunikacyjnych miasta,
  • załóg radiowozów,
 • nadzór nad dokumentacją związaną z powierzonym sprzętem oraz kontrolę sprawności zdawanego sprzętu,
 • przygotowanie, sprawdzenie i skompletowanie prawidłowej dokumentacji zdarzeń oraz opracowanie i prowadzenie dokumentacji pomocniczej (w tym m.in. dokumentacji ewidencyjnej, rozliczenia czasu pracy, statystycznej, sprawozdawczej, technicznej i in.),
 • bieżące zabezpieczenie środków technicznych i obsady:
  • podstawowych rejonów komunikacyjnych,
  • posterunków kierowania zgodnie ze zleceniami ZTM i dyspozycjami przełożonych,
 • dysponowanie i wykorzystanie załóg instruktorskich, pracowników Grupy Posterunkowej i dostępnych środków technicznych,
 • prowadzenie zagadnień Akcji Zima, w tym planowanie i uzgadnianie tras tzw. „przecieraków"
 • przygotowanie planów zabezpieczenia kursowania komunikacji tramwajowej w zmienionym układzie tras (w uzgodnieniu z ZTM),
 • przeprowadzanie zleconych kontroli,
 • uczestnictwo w komisjach powypadkowych oraz w komisjach dotyczących zmian komunikacyjnych na terenie miasta,
 • szczegółowe analizowanie otrzymywanych z ZTM zleceń oraz rozkładów jazdy tramwajów.
Czeka na Ciebie:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika,
 • praca w systemie zmianowym w godzinach: 5.00-13.00,13.00-21.00,6.00-14.00,14.00-22.00,7.00-15.00, 15.00-23.00, 22.00-6.00,
 • możliwość wykupienia pakietu prywatnej opieki medycznej i karnetów sportowych,
 • bilet na przejazdy całą warszawską komunikacją miejską za jedyną złotówkę rocznie dla Ciebie i Twoich dzieci oraz dofinansowanie do biletów w wysokości 50% dla osób spoza Warszawy,
 • pakiet socjalny (m.in. dofinansowania do urlopu wypoczynkowego dla Ciebie i Twojej rodziny, możliwość otrzymania nisko oprocentowanej pożyczki na remont/zakup mieszkania),
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji (dofinansowujemy studia – nawet do 80% kosztów),
 • możliwość nauki języka angielskiego i niemieckiego w 100% finansowanej przez Spółkę,
 • podwyższone do 2% wpłaty do PPK,
 • zniżki na wydarzenia kulturalne i sportowe.
A od Ciebie oczekujemy:
 • wykształcenia min. średniego (preferowane techniczne),
 • roku doświadczenia zawodowego:
  • jako dyspozytor ruchu w Zakładzie Realizacji Przewozów lub
  • jako ekspedytor rejonowy lub
  • na stanowiskach związanych ze sterowaniem ruchem komunikacji miejskiej lub ruchem drogowym jak i również w obszarze zarzadzania większym zespołem pracowników,
 • prawa jazdy kat. B,
 • umiejętności praktycznego stosowania przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym – na poziomie dobrym,
 • umiejętności praktycznego stosowania przepisów dot. ochrony danych osobowych – na poziomie dobrym,
 • znajomości topografii Warszawy - na poziomie zaawansowanym,
 • dokładności, skrupulatności, wysokiej kultury osobistej, umiejętności pracy pod presją czasu oraz zdolności analitycznych i organizacyjnych.
Przesyłając CV tym samym wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym przez Tramwaje Warszawskie sp. z o. o., 01-232 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 20, dla potrzeb niezbędnych dla obecnego procesu rekrutacji.

Zgoda obejmuje przetwarzanie Twoich danych osobowych zawierających się w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym, innych niż te, które zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa (np. Twoje zdjęcie, zainteresowania).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym Rozporządzeniem RODO) informujemy, że:
 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Tramwaje Warszawskie z o. o., 01-232 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 20, dane kontaktowe: tel. 22 534 43 30, adres poczty elektronicznej: tw@tw.waw.pl;
 • W Tramwaje Warszawskie sp. z o. o., wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dane kontaktowe: tel. 22 526 68 90, adres poczty elektronicznej: abi@tw.waw.pl;
 • Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez administratora w celu rekrutacji pracowników na podstawie art. 6 ust 1 lit. c (wypełnienie obowiązku prawnego określonego przepisami prawa) Rozporządzenia RODO, a dla danych innych niż wymagane przepisami prawa na podstawie lit. a (zgoda osoby, której dane dotyczą) Rozporządzenia RODO;
 • Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych innym podmiotom/odbiorcom;
 • Administrator nie przewiduje przekazywania Twoich danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku od daty ich otrzymania chyba, że zgoda na ich przetwarzanie zostanie wcześniej cofnięta;
 • Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne; posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; zgodę można cofnąć przesyłając informację na adres e-mail: pracatw@tw.waw.pl;
 • Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • Masz prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych (Prezes UODO), gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia RODO;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Osobom, które zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną do obiektu administratora na terenie objętym ochroną fizyczną i techniczną (między innymi poprzez stosowanie urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu – monitoring wizyjny), przekazujemy dodatkowe informacje o przetwarzaniu ich danych osobowych:
 • Twoje dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego przez system monitoringu wizyjnego oraz dane potrzebne do wydania przepustki uprawniającej do wejścia/ wjazdu na teren chroniony w postaci imienia i nazwiska, miejsca (komórki organizacyjnej) do którego się udajesz oraz czasu przebywania na terenie chronionym, a w przypadku, kiedy wjedziesz pojazdem również danych pojazdu (marka, typ i nr rejestracyjny), przetwarzane będą przez administratora w celu ochrony osób i mienia, na podstawie 6 ust 1 lit. f Rozporządzenia RODO. Prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora stanowi bezpieczeństwo osób i mienia na terenie chronionym.
 • Twoje dane będą przekazywane odbiorcy danych tj. podmiotowi przetwarzającemu, któremu administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w związku ze świadczeniem usług ochrony osób i mienia.
 • Podanie danych potrzebnych do wydania przepustki jest dobrowolne, ale bez tych danych nie będzie możliwe wejście lub wjazd na teren chroniony.
 • Twoje dane osobowe związane z wydaniem przepustki będą przechowywane przez okres 10 lat, a dane rejestrowane przez system monitoringu wizyjnego przez okres 30 dni, chyba że zaistnieje konieczność przetwarzania tych danych w związku z toczącym się postępowaniem – wtedy dane pochodzące z systemu monitoringu wizyjnego będą przetwarzane do zakończenia sprawy.
APLIKUJ TERAZ