Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej POLONUS w Warszawie S.A. z siedzibą 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144, wiodąca polska firma autokarowa świadcząca usługi przewozu osób w regularnej komunikacji lokalnej i dalekobieżnej, operator Dworca Autobusowego Warszawa Zachodnia i Hostelu Zachodniego, poszukuje kandydata na stanowisko:

Dyrektor Techniczny
Miejsce pracy: Warszawa
Główne zadania:
 • Odpowiedzialność za jak najbardziej efektywne wykorzystywanie potencjału przewozowego technicznego Spółki,
 • Odpowiedzialność za terminowość, kompletność i racjonalność ekonomiczną ofert składanych w przetargach przewozowo technicznych w których Spółka występuje jako oferent,
 • Nadzór nad prawidłową obsługą podróżnych, punktualnością wykonywanych kursów i kontrolą przestrzegania obowiązujących regulaminów i instrukcji,
 • Odpowiedzialność za przestrzeganie przez Spółkę przepisów prawa dotyczących wykonywania przewozów osób, w tym zwłaszcza dotyczących czasu pracy kierowców,
 • Nadzorowanie procesów planowania i organizowania kontroli rewizorskich w autobusach,
 • Odpowiedzialność za prowadzenie sprzedaży bezpośredniej związanej z wynajmem okazjonalnym wykonywanym przez Spółkę,
 • Koordynacja i nadzór nad pracą operatorów sieci komunikacyjnej,
 • Tworzenie zasad odpowiedzialności kierowców za powierzone środki transportu,
 • Opracowanie planów kontroli pracy autobusów w terenie: w tym w zakresie ustalenia właściwej ich eksploatacji przez kierowców,
 • Koordynowanie działań związanych z przyjmowaniem, zwalnianiem i szkoleniem kierowców oraz odpowiedzialność za utrzymanie optymalnej ilości kierowców działalności przewozowej,
 • Odpowiedzialność za przygotowywanie i opiniowanie umów zawieranych przez Spółkę w zakresie utrzymania taboru i gospodarki materiałowej,
 • Odpowiedzialność za zapewnienie gotowości technicznej taboru,
 • Monitoring rynku autobusów, zakupy, sprzedaż i likwidacja środków transportu Spółki,
 • Nadzór nad gospodarką magazynową i zaopatrzeniem Spółki,
 • Organizacja i nadzór nad sprzedażą paliw płynnych dla podmiotów zewnętrznych,
 • Odpowiedzialność za ubezpieczenie środków transportu i nadzór nad prowadzonymi postepowaniami z ubezpieczycielami związanymi z likwidacją szkód komunikacyjnych,
 • Odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe ustalanie zobowiązań publicznoprawnych związanych z posiadaniem i eksploatacją pojazdów.
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe,
 • Praktyczna wiedza z zakresu przewozu i techniki motoryzacyjnej,
 • Minimum 3 letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe powyższego zakresu,
 • Umiejętność planowania i organizacji pracy,
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Praktyczna znajomość obsługi pakietu MS Office; w szczególności Excel, Word,
 • Mobilność i dyspozycyjność,
 • Ważne prawo jazdy kat. B.
Wymagania dodatkowe (mile widziane):
 • Wykształcenie wyższe w obszarze: transport, mechanika, zarządzanie,
 • Wysoko rozwinięte zdolności analitycznego myślenia,
 • Gotowość do doskonalenia zawodowego,
 • Posiadanie Certyfikatu kompetencji zawodowych w drogowym transporcie osób.
Oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Ciekawą, odpowiedzialną i rozwojową pracę,
 • Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego,
 • Możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • Możliwość rozwoju kompetencji poprzez dofinansowanie szkoleń,
 • Możliwość rozwoju umiejętności zawodowych.