Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemy całą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury!
Centrum Realizacji Inwestycji poszukuje osób na stanowisko:
Dyrektor Projektu
Miejsce pracy: Warszawa
Numer referencyjny: WZ/IR/45/06/24
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • wsparcie zespołów projektowych w zakresie zarządzania roszczeniami,
 • weryfikacja wskazanych przez Zarząd Spółki lub dyrekcję CRI roszczeń wykonawców, analiza podstaw prawnych otrzymanych roszczeń oraz ryzyka dla planowanych i prowadzonych projektów,
 • analiza roszczeń uwzględniając Prawo Zamówień Publicznych oraz warunki dofinansowania lub dotacji,
 • opiniowanie procesów budowlanych w celu wskazania odpowiedzialnych za szkody na rzecz Inwestora lub Wykonawcy,
 • analiza wartości roszczeń uwzględniając zapisy umowy oraz aktualne ceny rynkowe,
 • analiza harmonogramów w celu weryfikacji roszczeń budowlanych,
 • uczestnictwo w spotkaniach koordynacyjnych dotyczących roszczeń oraz umów budowlanych,
 • zbieranie informacji i współpraca z dyrektorami regionów, dyrektorami projektów, kierownikami projektów, kierownikami budów, inżynierami,
 • nadzór nad pracą zespołu kosztorysantów zakresie weryfikacji roszczeń i wydawanych rekomendacji,
 • nadzór nad pracą zespołu prawnego w zakresie weryfikacji roszczeń i wydawanych rekomendacji,
 • analiza oraz rekomendacja zapisów dotyczących roszczeń, podstaw prawnych w zakresie zmian i waloryzacji we wzorach umów inwestycyjnych. 
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe techniczne (budownictwo lub pokrewne) lub prawo,
 • 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z realizacją inwestycji w zakresie Prawa Zamówień Publicznych,
 • bardzo dobra znajomość przepisów Prawa Zamówień Publicznych,
 • znajomość procesu inwestycyjnego, zasad planowania robót budowlanych,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie co najmniej średnio zaawansowanym,
 • umiejętność zarządzania zespołem, współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • efektywność,
 • proaktywność.
Mile widziane:
 • znajomość programu MS Project.
Korzyści
dla Ciebie:
Korzyści dla Ciebie:
 • Umowa o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą
 • Opieka medyczna
 • Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Karta Multisport
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.
Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.