Downstream Processing Expert
Miejsce pracy: Warszawa
Co zyskasz dołączając do naszego zespołu?
 • Umowę o pracę
 • Opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny
 • Atrakcyjny system premiowy
 • Kafeterię szkoleń
 • Zdrowie na 5 (akcje profilaktyczne, konsultacje medyczne, seminaria, szczepienia)
 • Możliwość realizacji swoich pasji (sport, wolontariat, ekologia)
 • Zorganizowany transport do pracy lub parking
 • Eventy integracyjne (Festiwal Wartości, Mikołajki, Spotkanie świąteczne)
Za co będziesz odpowiadać?
 • Przygotowanie, nadzorowanie i modyfikacja zaplecza sprzętowego, niezbędnego do wytwarzania biomolekuł (DSP) w systemach eukariotycznych i prokariotycznych w części badawczej i wytwarzania w reżimie cGMP. Udział w przygotowaniu URS i w kwalifikacjach sprzętu
 • Znajomość: technik przygotowania buforów, technik chromatograficznych, procesu filtracji i ultrafltracji, wirowania, zasad pracy w klasach czystości
 • Wspieranie wszelkich działań związanych poprawą rozwoju procesów zgodnie z dobrymi praktykami laboratoryjnymi, dobrą praktyką wytwarzania oraz standardami organizacyjnymi i bezpieczeństwa. Wspomaganie organizacji pracy i praca zgodnie z zasadami cGMP w części związanej z wytwarzaniem
 • Przeprowadzanie badań w skali laboratoryjnej w celu rozwoju, optymalizacji i charakteryzacji procesów poprzedzających wytwarzanie. Prowadzenie dokumentacji obserwacji naukowych, analiza uzyskanych danych, planowanie kolejnych kroków eksperymentalnych, raportowanie wyników i wniosków
 • Przeprowadzanie wytwarzania w reżimie GMP. Przeprowadzanie zwiększania skali i transferu technologii. Uzupełnianie dokumentacji związanej z procesem wytwarzania. Udział w opisie odchyleń i kontroli zmian
 • Uczestnictwo w przygotowaniu dokumentów takich jak: instrukcje, protokoły, zapisy z wytwarzania, opis procesów, oceny ryzyka itp.
 • Wytwarzanie biomolekuł zarówno na etapie prac badawczych, jak i w obiekcie produkcyjnym, w oparciu o opracowaną dokumentację technologiczną
 • Odpowiedzialność za środowisko pracy i zasoby laboratorium biologicznego, w tym bank białek w części laboratoryjnej i materiał uzyskany w części pilotażowej;
 • Monitorowanie, analizowanie trendów rynkowych, doniesień naukowych, wyników badań dotyczących wytwarzania biomolekuł. Prezentacja nowych pomysłów i rozwiązań
 • Współpraca ze współpracownikami z własnego i innych działów/obszarów Adamedu, celem realizowania etapów projektów oraz w ramach osiągania celów organizacji. Dzielenie się wiedzą, udostępnianie raportów, danych. Dostępność czasowa
 • Przygotowywanie formalnej dokumentacji produkcyjnej (CMC), niezbędnej do uzyskania pozwoleń na prowadzenie badań klinicznych i rejestracji ostatecznego produktu
Co jest dla nas ważne?
 • Wiedza nt. obowiązków Eksperta ds. DSP, przepisów BHP i wewnętrznych procedur obowiązujących w laboratoriach Departamentu Innowacyjnego
 • Specjalistyczna wiedza z zakresu oczyszczania białek i kwasów nukleinowych, formulacji biomolekuł i ich analityki
 • Teoretyczna i praktyczna znajomość zasad wytwarzania i analizy biomolekuł zgodnie ze standardeam cGMP
 • Opracowywanie i optymalizacja procesu produkcji wielkoskalowej biomolekuł na etapie oczyszczania i formulacji
 • Wiedza dotycząca zaplecza sprzętowego do produkcji biomolekuł, jego kwalifikacji, zapewnienia gotowości roboczej i konstrukcji docelowej linii produkcyjnej (dotyczy etapu oczyszczania, formulacji i analityki)
 • Umiejętność analitycznego myślenia, krytycznej analizy i interpretacji danych uzyskiwanych w wyniku prowadzonych prac oraz ich prezentacji
 • MS Office zaawansowany, GraphPad Prism, programy specjalistyczne do analizy i obróbki danych uzyskanych z oczyszczania i danych analitycznych
 • Podstawowa wiedza merytoryczna dotycząca tematyki realizowanych projektów badawczych
Oferujemy:
 • Umowę o pracę
 • Narzędzia pracy
 • Praca w systemie hybrydowym
 • Elastyczny czas rozpoczęcia pracy 7:00-9:00
 • Premię roczną
 • Opiekę medyczną dla współpracownika i rodziny
 • Dofinansowanie ubezpieczenia grupowego
 • Pakiet Zdrowie na 5 (cykliczne szczepienia na grypę, kafeteria badań profilaktycznych, akcje profilaktyki zdrowotnej, testy COVID, wsparcie mental health)
 • Zorganizowany transport do pracy lub parking
 • Kafeterię benefitów finansowaną z ZFŚS 
 • Świadczenia pieniężne, paczki świąteczne dla dzieci
 • Eventy firmowe np. Festiwal Wartości
 • Bonusy za polecenia współpracowników
 • Cykliczny Festiwal Nauki, oferta szkoleń
APLIKUJ TERAZ