Jesteśmy Bankiem zmieniającego się świata, liderem zrównoważonego rozwoju. 

Bankiem otwartym na każdego, wspierającym potrzeby różnych grup, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Cenimy różnorodność, bo wierzymy, że w niej jest siła.

Stawiamy na wzajemny szacunek i zrozumienie.

Jeśli myślisz o pracy w stabilnej organizacji, oferującej innowacyjne produkty finansowe i chcesz rozwijać swoje kompetencje w przyjaznym środowisku, aplikuj do nas! 

Oprócz wyzwań zawodowych, możesz liczyć na pakiet benefitów i wsparcie w bieżącej pracy. Jeśli posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności, to postaramy się dla Ciebie o dodatkowe udogodnienia.

 

Dołącz do pracodawcy, któremu zależy.

Doradca Klientów Bankowości Korporacyjnej w Departamencie Dużych Korporacji
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: RITM0260219PD
Charakter Twojej pracy
 • zarządzanie klientami w ramach przyznanego portfela klientów/prospektów z segmentu Dużych Przedsiębiorstw polskich i optymalizacja dochodowości na tych klientach;
 • zarządzanie relacjami z grupą kapitałową klienta na poziomie globalnym (właścicielskim w odniesieniu do przedsiębiorstw rodzinnych);
 • inicjowanie i monitorowanie realizacji transakcji o wysokim poziomie wartości dodanej dla Banku z pozostałymi liniami biznesowymi;
 • koordynację całości działań podejmowanych wobec klienta ze strony innych obszarów banku (w tym sieci sprzedaży) oraz innych linii biznesowych/spółek z grupy kapitałowej BNPP.
Twój charakter
 • wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu finansów i bankowości;
 • min 7 letnie doświadczenie w bankowości, w pracy z dużymi przedsiębiorstwami;
 • dobra znajomość produktów bankowych;
 • doskonałe zdolności komunikacyjne i prezentacyjne;
 • biegła znajomość języka angielski, mile widziana francuskiego.
Masz jak w Banku
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • wsparcie, wiedzę i pomoc przełożonych; 
 • możliwość rozwoju kariery na ścieżce eksperckiej lub menedżerskiej w różnych obszarach Banku;
 • realny wpływ na strategię i wyniki realizowanych projektów.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ