IT CONNECT to firma stworzona dla ludzi dynamicznych, realizujących się w codziennej pracy. Na bieżąco dysponujemy najciekawszymi propozycjami pracy w dziedzinie IT i technik, a nasi pracownicy pracują z najlepszymi i najbardziej znanymi firmami w Polsce. Poszukujemy zarówno doświadczonych specjalistów i menadżerów, jak również studentów ostatnich lat i świeżych absolwentów IT. Najważniejsza dla nas jest Twoja pasja i chęć samorealizacji. U nas będziesz realizować swoje marzenia!!Developer ETL

Miejsce pracy: Warszawa
Nr Ref.: [1644] U


Zadania:
 • Przekładanie wymagań biznesowych na język techniczny
 • Implementacja wymagań biznesowych (4GL)
Wymagania:
 • Umiejętność logicznego myślenia
 • Praktyczne doświadczenie w programowaniu u 4GL, mile widziane certyfikaty SAS
 • Wysokie umiejętności komunikacyjne
 • Wymagane co najmniej 3 letnie doświadczenie projektowe lub zawodowe w roli konsultanta ETL
 • Wymagana znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na komunikację ustną i pisemną (komunikacja w Zespole również w EN)
 • Mile widziana wiedza z zakresu metod ilościowych i analizy statystycznej
 • Mile widziane doświadczenie projektowe w sektorze bankowym
 • Mile widziane doświadczenie w pracy z SAS DI
 • Bardzo mile widziane doświadczenie w obszarze ryzyka kredytowego (bardzo duży plus)
Oferujemy:
 • Dedykowaną ścieżkę szkoleniową SAS z możliwością uzyskania certyfikacji
 • Okres zaangażowania: min 6 miesięcy
 • Poziom zaangażowania: 100%, przy czym w wyjątkowych sytuacjach można rozmawiać o niższym
 • Język projektu: EN + PL
 • Tryb pracy: model hybrydowy, przy czym warunki są bardzo elastyczne. Zespół samodzielnie ustala kiedy i jak często się spotyka.


Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: "Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałam/em do wiadomości IT CONNECT Sp. z o.o. do celów rekrutacji pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y iż moje dane mogą zostać przekazane potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych."
APLIKUJ TERAZ