Zepter International Poland Sp. z o.o.

zatrudni pracownika na stanowisko:


Content and promo marketing manager Manager ds. kontentu i promocji

 

 Miejsce pracy: Warszawa
Region: mazowieckie

 

 

Wymagania:

Osoba ta powinna doskonale znać produkty firmy. Umie dobierać i planować grupy docelowe w komunikacji. Ma doskonałe rozeznanie konkurencyjne co do produktów firmy. Ma zmysł graficzny i lekkie pióro. Potrafi kształtować interesujący kontent (KV, claim, krótkie opisy na landig pages, opisy produktowe) odpowiednio do grup docelowych, kampanii, produktów, marki.

Odpowiada za komunikację marki w kanałach: e-com, kanał B2B i kanał przedstawicielski. Dba o spójność komunikacji w tych kanałach.

Zakres obowiązków:

BRAND MANAGEMENT

 • Stworzenie wizji kontentu komunikacji marki w grupach docelowych. Dbanie o spójność komunikacji w każdym kanale
 • Koordynuje działania PR marki, prowadzi kontakty z dziennikarzami w ramach kampanii, wprowadzenia produktów na rynek. Ma wizję jak kształtować komunikację marki w tym zakresie.
 • Proponuje akcje PRowe wraz z digital managerem angażuje markę w aktywności, które budują jej świadomość i wartość w odpowiednim czasie, wyprzedając trendy.
 • Nawiązuje relacje z Influencerami, rekrutuje ambasadorów marki, produktów kategorii, mikro i makro influencerów ze ścisłą współpracą z digital MKT Man.

CATEGORY & PRODUCT MANAGEMENT

 • Współuczestnictwo w kreowaniu produktu od strony wyznaczania strategii komunikacji. Pozyskiwanie certyfikatów do produktów. Opinii itp.
 • Zaplanowanie produkcji kontentu dla kanałów ecommece, przedstawiciele handlowi, nadzorowanie tworzenia kontentu oraz jego dystrybucja do działów do realizacji
 • Tworzenie opisów produktowych w oparciu i strategię kontentu (video, copy, photo, kontent LP, opisy produktowe, katalogi – wraz z digial managerem,
 • Koordynacja tworzenia kontentu pod okresowe kampanie firmy zgodnie ze strategią komunikacji, dostarczanie KV do lokalnych działań promocji lokalnych
 • Tworzenie produktów promocyjnych, zestawów wirtualnych organizacja procesu wraz z koordynatorem ecommerce
 • Odpowiedzialny za budżet związany z działania PR, INFLU, marketing tradycyjny, oraz wytworzenie kontentu

Znajomość narzędzi:

Brand24, influtool, socialmedia, kontakty z ins

 

Oferujemy:
 • Pracę w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat lub B2B
 • Pakiet socjalny, medyczny oraz ubezpieczeniowy,
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • Pełen zakres szkoleń
 • Możliwość inicjowania zmian i szybkiego wdrażania swoich pomysłów

Informacje Administratora danych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie)


1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia jest Zepter International Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, e-mail zepter@zepter.com.pl, tel. (22) 565 84 84, (22) 565 80 00.

2) Administrator posiada inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mail: iod@zepter.com.pl lub pod adresem: Inspektor Ochrony Danych Zepter International Poland sp. z o.o., ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia w celu realizacji procesu rekrutacji.

4) Przewidywani odbiorcy Pani/Pana danych osobowych: podmioty, przy pomocy których Administrator realizuje proces rekrutacji.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres procesu rekrutacji – przez okres 3 miesięcy od dnia zamieszczenia ogłoszenia o pracę.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody wyrażonej na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub innego powołanego w jego miejsce organu, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Rozporządzenia.

9) Podanie przez Panią/Pana następujących danych osobowych: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w postaci numer telefonu, adresu e-mail jest dobrowolne, lecz konieczne dla potrzeb przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz zawarcia umowy. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu.


Klauzula zgody do zamieszczenia w CV przez składającego CV: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zepter International Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”

APLIKUJ TERAZ