Jesteśmy informatyczną spółką giełdową specjalizującą się w tworzeniu oprogramowania oraz rekrutacji i outsourcingu kadr IT. Prowadzimy również platformę księgowości internetowej ifirma.pl. Dla naszych klientów rekrutujemy głównie specjalistów z obszaru informatyki, telekomunikacji i elektroniki. Nr wpisu do Rejestru Agencji Zatrudnienia: 1264.

Business-System Analyst
Miejsce pracy: Warszawa

Dla naszego klienta, będącego światowym liderem w przetwórstwie żywności, poszukujemy osoby na stanowisko Business-System Analyst. Działania firmy skupiają się m.in. na analizie procesów biznesowych, przygotowaniu danych, tworzeniu interaktywnych raportów, a także developmencie i utrzymaniu kluczowych aplikacji. Współpracują z firmami na całym świecie.

Business-System Analyst będzię odpowiedzialny za zrozumienie zarówno perspektywy biznesowej, jak i systemowej. Od strony biznesowej odpowiada za zrozumienie procesów, celów i zadań, natomiast od strony technicznej obejmuje zrozumienie komponentów systemu, ich przeznaczenia, zależności i danych, nad którymi pracują. Ten szeroki zakres wglądu skoncentrowany w ramach jednej roli umożliwia analitykowi systemów biznesowych niezwykle efektywne proponowanie rozwiązań problemów biznesowych, jasne przełożenie wymagań biznesowych na specyfikację systemu oraz wsparcie zespołu dostarczającego, w celu dokładnego rozwiązywania problemów, bez nadmiernego komplikowania problemów.

 

Zakres obowiązków:

 • Współpraca z analitykami biznesowymi, właścicielem produktu i innymi interesariuszami przy gromadzeniu i dokumentowaniu wymagań projektowych.
 • Udział w przekładaniu wymagań biznesowych na backlog produktu.
 • Przekładanie wymagań biznesowych na specyfikacje techniczne i tworzenie produktów w różnych fazach cyklu życia projektu, poprzez dekompozycję funkcjonalności/przypadków użycia.
 • Identyfikacja i ocena wpływu żądań zmian w aplikacji biznesowej i wszystkich systemach wyższego i niższego szczebla.
 • Utrzymywanie kontaktu z zespołem wsparcia IT dostawcy danych, w celu zgłaszania wszelkich awarii lub rozbieżności danych.
 • Codzienna współpraca z zespołami programistycznymi, w celu monitorowania postępów projektu poprzez śledzenie aktywności, rozwiązywanie problemów, publikowanie raportów z postępów i rekomendowanie działań.
 • Tworzenie i przeglądanie przypadków testowych, oraz planów testów z użytkownikami biznesowymi.
 • Przeprowadzanie testów akceptacyjnych użytkowników, szkolenia użytkowników.

Wymagania:

 • Wyższe wykształcenie informatyczne lub techniczne
 • 3+ lata doświadczenia w analizie biznesowo-systemowej
 • Doświadczenie z SDLC i iteracyjnym podejściem do tworzenia oprogramowania (np. Scrum)
 • Doświadczenie w analizie danych, analizie modelu danych i analizie wpływu systemu
 • Doświadczenie w pracy ze standardowymi notacjami i narzędziami do modelowania branżowego (np. UML, BPMN, Archimate, ERD)
 • Zrozumienie koncepcji relacyjnych baz danych, ETL i integracji danych
 • Podstawowe umiejętności SQL
 • Doświadczenie w pracy w metodologii Agile (preferowane Scrum)
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Firma oferuje: 

 • Elastyczną formę współpracy: umowa o pracę lub B2B
 • Atrakcyjne wynagrodzenie + roczne bonusy
 • Pracę w międzynarodowym środowisku
 • Szerokie możliwości rozwoju zawodowego (budżet szkoleniowy)
 • Pracę przy rożnych projektach, dla klientów z całego świata
 • Elastyczne godziny pracy
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Dofinansowanie do karty Multisport (50%)
 • Możliwość pracy 100% zdalnej (praca w biurze raz na jakiś czas, w razie potrzeby)

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu lub/i innych przekazanych przeze mnie dokumentach, w celu związanym z udziałem mojej osoby w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez IFIRMA SA. Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie przedmiotowej zgody oznacza, iż moje dane osobowe, które przekażę w trakcie procesu rekrutacyjnego, zostaną umieszczone w bazie kandydatów IFIRMA SA i będą udostępniane potencjalnym pracodawcom w celu przedstawienia im mojej kandydatury.

Administratorem Twoich danych osobowych będzie IFIRMA SA, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 241G, 53-234 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000281947, NIP: 8981647572, REGON: 9310823940, strona internetowa: www.ifirma.pl.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz się kontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wysyłając wiadomość e-mail na adres iod@ifirma.pl lub listownie na adres IFIRMA SA, ul. Grabiszyńska 241G, 53-234 Wrocław.

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych, w szczególności poprzez ocenę Twoich kwalifikacji i umiejętności i przedstawienie Twojej kandydatury potencjalnemu pracodawcy. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie udzielona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i przysługuje Ci prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub wskazany wyżej adres e-mail. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do przeprowadzeniu procesów rekrutacyjnych, w których będziesz chciał uczestniczyć.
Twoje dane możemy także przetwarzać w celach związanych z rozstrzyganiem sporów, rozpatrywaniem skarg i prowadzeniem postępowań prawnych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Odbiorcami Twoich danych osobowych będą Klienci IFIRMA SA, dla których świadczymy usługi rekrutacyjne, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit b RODO i wynika z naszej działalności jako agencji zatrudnienia. Dodatkowo, zapewniamy iż przed każdym udostępnieniem Twoich danych osobowych naszym klientom, poprosimy Cię o dodatkową zgodą wskazując dane konkretnego podmiotu. Twoje dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, np. zapewniającym wsparcie IT lub świadczącym usługi rekrutacyjne, przy czym podmioty takie przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i zgodnie z naszymi instrukcjami. W takich przypadkach, weryfikujemy czy podmioty te zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych, jak również wymagamy od nich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji. Twoje dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania.
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez określony czas i usuwamy je, kiedy nie ma już konieczności ich dalszego przetwarzania. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres 24 miesięcy, chyba że Twoja zgoda zostanie wycofana wcześniej.
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przetwarzając Twoje dane osobowe nie będziemy dokonywać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Masz prawo żądania dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania. Masz także prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie, również w zakresie poszczególnych form kontaktu z Tobą. Posiadasz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, celem skorzystania z możliwości ochrony przewidzianej przez prawo.
Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

APLIKUJ TERAZ