Jesteśmy informatyczną spółką giełdową specjalizującą się w tworzeniu oprogramowania oraz rekrutacji i outsourcingu kadr IT. Prowadzimy również platformę księgowości internetowej ifirma.pl. Dla naszych klientów rekrutujemy głównie specjalistów z obszaru informatyki, telekomunikacji i elektroniki. Nr wpisu do Rejestru Agencji Zatrudnienia: 1264.

Business Manager
Miejsce pracy: Warszawa
Twój zakres obowiązków
 • Sprzedaż usług marketingowych i rozwiązań informatycznych dla branży medycznej,
 • Analiza rynku i aktywne pozyskiwanie klientów z sektora branży Healthcare (Managerowie, właściciele placówek medycznych),
 • Różnorodne działania sprzedażowe, kontakt z klientem, w tym spotkania,
 • Udział na targach i konferencjach,
 • Sporządzanie raportów i rozliczeń,
 • Realizowanie założonych zadań sprzedażowych (indywidualnych i grupowych),
 • Tworzenie prezentacji sprzedażowych i indywidualnych ofert zgodnych z potrzebami klienta,
 • Wsparcie merytoryczne oraz utrzymywanie długotrwałych relacji z aktywnymi klientami,
 • Współpraca z działem marketingu w zakresie realizowania strategii i rozwoju produktów.
Wymagania
 • Minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku handlowym, w sprzedaży usług agencji marketingowych czy digitalowych.
 • Biegła znajomość CRM (User, Pipedrive, Hubspot, SalesForce itp.),
 • Doskonałe umiejętności prowadzenia prezentacji sprzedażowych, zdolności interpersonalne, talent do budowania relacji z klientami,
 • Doświadczenie w prowadzeniu bezpośrednich i telefonicznych kontaktów z klientami,
 • Orientacja na rozwój kariery w rozwoju sprzedaży, rozwoju produktu lub consultingu,
 • Znajomość możliwości prawnych kampanii marketinogowych dedykowanych usługom medycznym.
 • Dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych,
 • Kultury osobista, otwartość, umiejętność nawiązywania i utrzymywania relacji biznesowych,
 • Prawo jazdy kat. B.
Klient oferuje:
 • Indywidualny plan szkoleń wraz z opieką mentora, który zapozna Cię z technologią i dobrymi standardami mającymi wpływ na Twój rozwój w sprzedaży,
 • Wynagrodzenie uzależnione od posiadanych kompetencji oraz prowizję zależną od osiąganych wyników – brak górnych limitów,
 • Przyjazną atmosferę pracy w zgranych zespołach, o co dbamy m.in. poprzez udział w imprezach integracyjnych czy wspólnych inicjatywach,
 • Przyjazny klimat biura na warszawskim Żoliborzu, blisko stacji metra,
 • Ciekawe zadania i szkolenia związane z najnowszymi technologiami i rozwiązaniami marketingowymi i IT,
 • Brak rutyny w codziennej pracy – dynamicznie dostosowujemy rozwiązania do potrzeb naszych klientów, jesteśmy otwarci na reorganizację zespołów i współpracę między nimi,
 • Siłownia w biurze przeznaczona tylko dla użytkowania przez pracowników.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu lub/i innych przekazanych przeze mnie dokumentach, w celu związanym z udziałem mojej osoby w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez IFIRMA SA. Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie przedmiotowej zgody oznacza, iż moje dane osobowe, które przekażę w trakcie procesu rekrutacyjnego, zostaną umieszczone w bazie kandydatów IFIRMA SA i będą udostępniane potencjalnym pracodawcom w celu przedstawienia im mojej kandydatury.

Administratorem Twoich danych osobowych będzie IFIRMA SA, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 241G, 53-234 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000281947, NIP: 8981647572, REGON: 9310823940, strona internetowa: www.ifirma.pl.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz się kontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wysyłając wiadomość e-mail na adres iod@ifirma.pl lub listownie na adres IFIRMA SA, ul. Grabiszyńska 241G, 53-234 Wrocław.

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych, w szczególności poprzez ocenę Twoich kwalifikacji i umiejętności i przedstawienie Twojej kandydatury potencjalnemu pracodawcy. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie udzielona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i przysługuje Ci prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub wskazany wyżej adres e-mail. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do przeprowadzeniu procesów rekrutacyjnych, w których będziesz chciał uczestniczyć.
Twoje dane możemy także przetwarzać w celach związanych z rozstrzyganiem sporów, rozpatrywaniem skarg i prowadzeniem postępowań prawnych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Odbiorcami Twoich danych osobowych będą Klienci IFIRMA SA, dla których świadczymy usługi rekrutacyjne, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit b RODO i wynika z naszej działalności jako agencji zatrudnienia. Dodatkowo, zapewniamy iż przed każdym udostępnieniem Twoich danych osobowych naszym klientom, poprosimy Cię o dodatkową zgodą wskazując dane konkretnego podmiotu. Twoje dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, np. zapewniającym wsparcie IT lub świadczącym usługi rekrutacyjne, przy czym podmioty takie przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i zgodnie z naszymi instrukcjami. W takich przypadkach, weryfikujemy czy podmioty te zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych, jak również wymagamy od nich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji. Twoje dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania.
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez określony czas i usuwamy je, kiedy nie ma już konieczności ich dalszego przetwarzania. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres 24 miesięcy, chyba że Twoja zgoda zostanie wycofana wcześniej.
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przetwarzając Twoje dane osobowe nie będziemy dokonywać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Masz prawo żądania dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania. Masz także prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie, również w zakresie poszczególnych form kontaktu z Tobą. Posiadasz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, celem skorzystania z możliwości ochrony przewidzianej przez prawo.
Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

APLIKUJ TERAZ