Podejmij wyzwanie

Brand manager / Kierownik Zarządzający Produktami
(Warszawa)
CEL PRACY
 • zarządzanie wybranymi markami z portfela produktów Rx zgodnie z globalną polityką firmy
 • planowanie i realizacja działań marketingowych
 • przygotowywanie planów marketingowych dla wybranych produktów
 • przygotowywanie analiz i opracowań specjalistycznych w języku polskim i angielskim
 • planowanie budżetowe oraz controlling marketingowy
 • ścisła współpraca z przedstawicielami naukowymi w terenie
 • ścisła współpraca z Centralą firmy w Słowenii
OCZEKUJEMY
 • wykształcenie wyższe magisterskie (ekonomiczne lub medyczne) studia podyplomowe lub MBA
 • mile widziane min. dwuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku w renomowanej firmie farmaceutycznej
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym
 • kreatywność, inicjatywa,
 • samodzielność w działaniu
 • umiejętność pracy zespołowej
 • dyspozycyjność/konieczność częstych wyjazdów
 • mile widziane doświadczenie sprzedażowe
 • wysokie zdolności analityczne
 • orientacja sprzedażowa
 • wysoka kultura osobista oraz etyka zawodowa
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office i innych aplikacji marketingowych
 • ważne prawo jazdy kategorii B
OFERUJEMY
 • umowę o pracę
 • pakiet świadczeń socjalnych
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • samochód służbowy i inne narzędzia pracy

Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych (pełna treść dostępna TUTAJ), w przypadku chęci udziału w procesie rekrutacyjnym prosimy o zawarcie w dokumentach poniższej klauzuli:


"Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych wskazanymi w ogłoszeniu i wyrażam zgodę na prze­twa­rza­nie moich danych osobowych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez KRKA-POLSKA Sp. z o.o. z sie­dzibą w Warszawie (02-235), przy ulicy Równoległej 5 w zakresie przekazanych danych i celach prowadzenia procesów rekrutacyjnych organizowanych przez ww. podmiot oraz na przekazywanie tych danych do spółki Krka d.d. Novo mesto w Słowenii."


Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jej brak uniemożliwi rozpatrzenie dokumentów aplikacyjnych w procesie rekrutacji.

APLIKUJ TERAZ