Warszawski Uniwersytet Medyczny


w związku z realizacją projektu „Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (decyzja nr DIR/WK/2017/2018/01-1) poszukuje pracownika na stanowisko:

 

Biolog/Biotechnolog

w Laboratorium Badawczym – Banku Komórek, WUM

Nr ref.: APK4/1210-49/2020

Głównym celem projektu jest utworzenie Polskiej Sieci Biobanków w obrębie infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC. Podstawowym założeniem Polskiej Sieci Biobanków jest zrzeszenie jak największej liczby jednostek zajmujących się gromadzeniem materiału biologicznego i udzielenie im merytorycznego wsparcia w rozwijaniu ich biobanków/repozytoriów.

Główne Zadania:

 • identyfikowanie i kontakt z podmiotami, które gromadzą ludzki materiał biologiczny na terenie Polski, współpraca przy tworzeniu bazy danych,
 • udział w opracowaniu i analizie pozyskanych danych,
 • wizyty w zidentyfikowanych jednostkach,
 • pisanie publikacji naukowych, przygotowywanie wystąpień konferencyjnych i udział w konferencjach,
 • współudział w opracowywaniu dokumentacji sprawozdawczej z realizacji projektu, materiałów informacyjnych na stronę internetową projektu oraz innych dokumentów,
 • organizacja i udział w prowadzeniu szkoleń z zakresu biobankowania, izolacji i hodowli komórek ludzkich lub zwierzęcych,
 • udział w wizytacjach i audytach w wybranych biobankach,
 • udział w tworzeniu procedur związanych z organizacją oraz kontrolą jakości w jednostce,
 • prace organizacyjne.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (w dziedzinie nauk biologicznych, medycznych lub pokrewnych),
 • umiejętność pisania publikacji naukowych,
 • umiejętność opracowania wyników oraz pisania raportów,
 • umiejętność przygotowania wniosków projektowych,
 • znajomość technik i doświadczenie w biobankowaniu, izolacji i hodowli komórek ludzkich/zwierzęcych będzie dodatkowym atutem,
 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego,
 • mile widziane doświadczenie w pracy z dokumentacją systemu zapewnienia jakości.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas określony (do grudnia 2021),
 • pracę w systemie zadaniowym,
 • pracę w ambitnym środowisku i możliwość dalszego rozwoju (pakiet szkoleń wprowadzających i uzupełniających zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych),
 • możliwość realizacji zadań o dużym stopniu samodzielności,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego w jednostce prowadzącej biobank, prace badawcze, badania kliniczne i posiadającej GMP.
Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji, które są udostępnione na stronie internetowej: https://www.wum.edu.pl/sites/www.wum.edu.pl/files/dokumenty/regulaminy/zarzadzenie_rektora_112-2019_zalacznik.pdf

Kandydat składający ofertę, akceptuje warunki rekrutacji określone w w/wym. regulaminie.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
APLIKUJ TERAZ