Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej POLONUS w Warszawie S.A. z siedzibą
w Warszawie, Al. Jerozolimskie 144 poszukuje kandydata na stanowisko:


Audytor

Miejsce pracy: Warszawa


Główne zadania:

 • przeprowadzanie i raportowanie wyników audytów oraz kontroli prowadzonych w Spółce,
 • opracowywanie rocznego planu audytu oraz kontroli wewnętrznej,
 • sprawdzanie sprawności działania oraz prawidłowości doboru i efektywności stosowania środków służących w wykonywaniu zadań,
 • organizowanie i prowadzenie audytu w komórkach organizacyjnych,
 • sprawdzanie zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa,
 • badanie przestrzegania etyki zawodowej, bezstronności działania pracowników oraz wykorzystywania przez nich czasu pracy,
 • kontrola przestrzegania dyscypliny w zakresie gospodarki finansowej, obrotu składnikami majątkowymi, pracy i płacy, zabezpieczenia mienia,
 • sporządzanie analiz przyczyn powstawania stwierdzonych nieprawidłowości, wskazywanie sposobów i środków, jakie należy zastosować w celu uniknięcia nieprawidłowości i zapobiegania ich powstawaniu,
 • sporządzanie analizy wyników przeprowadzonej w Spółce oraz przedstawianie projektów wniosków pokontrolnych w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień zmierzających do usprawnienia badanej działalności,
 • wykonywanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania Spółki,
 • kontrola procesów w Spółce – mapowanie i doradztwo w zakresie ich poprawy.

Wymagania:

 • minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze audytu, kontroli wewnętrznej lub kontrolingu,
 • wykształcenie wyższe (preferowany profil ekonomiczny, finansowy, zarządzanie),
 • komunikatywność, umiejętność pracy zespołowej,
 • zdolności organizacyjne,
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • dokładność, terminowość, sumienność oraz rzetelność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 • samodzielność, odpowiedzialność, chęć zdobywania nowej wiedzy,
 • umiejętność ustalania priorytetów.

Mile widziane

 • znajomość branży transportowej

Naszym pracownikom oferujemy:

 • ciekawą, odpowiedzialną i rozwojową pracę,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego,
 • możliwość rozwoju kompetencji poprzez dofinansowanie szkoleń,
 • możliwość rozwoju umiejętności zawodowych.


APLIKUJ TERAZ