Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego. Gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów. Stale się zmieniamy, by realizować nasze strategiczne cele, w tym osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Jesteśmy liderem transformacji energetycznej w Polsce. PGE S.A. to spółka dominująca Grupy Kapitałowej PGE. Odpowiada za zarządzanie Grupą, zapewnia koordynację działań i wytycza strategiczne kierunki. Zapraszamy do współpracy – razem budujmy przyszłość polskiej energetyki.

 

Audytor wewnętrzny
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: DA/2/2022
Twój zakres obowiązków
 • Prowadzenie niezależnych i obiektywnych działań audytowych w obszarach działalności podstawowej i procesów wsparcia wskazanego segmentu biznesowego.
 • Rozpoznawanie obszarów/procesów objętych audytem, identyfikacji potencjalnych ryzyk oraz mechanizmów kontrolnych.
 • Kompleksowa realizacja zadania audytowego (od badania wstępnego, opracowania programu, doboru próby badawczej po uzgodnienie raportu końcowego i monitoring realizacji zaleceń).
 • Identyfikacja nieprawidłowości w procesach oraz działaniach audytowanych jednostek.
 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających, w tym wstępna weryfikacja pozyskanej informacji o możliwych nieprawidłowościach i identyfikacja przesłanek do rozpoczęcia zadania audytowego doraźnego.
 • Współpraca w zakresie rozwoju funkcji audytu w GK PGE. Współpraca przy opracowywaniu regulacji wewnętrznych dotyczących audytu wewnętrznego.
 • Współudział w przygotowaniu informacji o wynikach zadania audytowego (w formie prezentacji PowerPoint) na potrzeby organów korporacyjnych Spółek GK PGE.
 • Współuczestniczenie w przygotowaniu sprawozdań z funkcjonowania audytu w zakresie opracowania informacji o wynikach przeprowadzanych lub koordynowanych audytów.
Nasze wymagania
 • Wykształcenie wyższe (II stopnia) - preferowane na kierunku ekonomicznym, prawniczym lub technicznym.
 • Znajomość narzędzi IT wykorzystywanych w codziennej pracy (np. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS SharePoint, SAP - szczególnie w modułach MM, CO, FI).
 • Zdolności interpersonalne umożliwiające efektywną współpracę z pracownikami na różnych stanowiskach, pozyskanie niezbędnych i obiektywnych informacji oraz wytworzenie i utrzymanie dobrych relacji.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność syntezy i formułowania wniosków w szczególności w formie pisemnej.
 • Umiejętność formułowania pism służbowych, tworzenia sprawozdań i prezentacji biznesowych, w szczególności z wykorzystaniem MS Power Point lub MS Power BI.
 • Docenimy wiedzę na temat audytu, zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu korporacyjnego.
 • Docenimy kursy i certyfikaty zawodowe, (np. CIA, ACCA i inne z obszarów audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, rachunkowości, finansów lub audytu IT).
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Docenimy doświadczenie zawodowe w roli audytora wewnętrznego.
 • Docenimy znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie B2, pozwalającym na analizę dokumentacji sporządzonej w języku angielskim.
To oferujemy
 • Zatrudnienie w firmie będącej jednym z największych pracodawców w Polsce
 • Atrakcyjny system wynagrodzeń uwzględniający czytelny system premiowy
 • Możliwość stałego rozwoju zawodowego
 • Możliwość pracy przy najciekawszych projektach zmieniających polską energetykę
 • Dodatkowy dzień wolny 14 sierpnia z okazji Dnia Energetyka
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Kartę Multisport i Kafeterię benefitów
 • Liczne świadczenia z ZFŚS
W przypadku wysłania aplikacji w odpowiedzi na ofertę pracy, Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysiej 2. Dane przetwarzane będą do celów niniejszej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią dobrowolnej i odrębnej zgody - do celów przyszłych rekrutacji. Z informacją o tym, jak przetwarzamy dane osobowe w procesach rekrutacyjnych zapoznać można się pod linkiem oraz w formularzu aplikacyjnym przed przekazaniem danych.
APLIKUJ TERAZ