Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Asystent
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 120923

Warunki pracy

Wejście do budynku przy ul. Pruszkowskiej 17 posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku znajdują się dwie windy. Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, natomiast miejsce pracy znajduje się na szóstym piętrze. Praca wymaga przemieszczania się po budynku w celu realizacji zadań.
1. Praca biurowa,
2. Wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej,
3. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
4. Użytkowane sprzęty: komputer, drukarka, niszczarka,
5. Oświetlenie naturalne i sztuczne.

Zakres zadań

 • odbiera przesyłki pocztowe od operatorów pocztowych, doręczycieli i kurierów; rozpakowywuje oraz rejestruje korespondencję w dziennikach podawczych i w elektronicznych systemach rejestracji dokumentów, a następnie przekazuje ją właściwym pracownikom komórek organizacyjnych Zakładu
 • przyjmuje i rejestruje korespondencję wychodzącą z komórek organizacyjnych Zakładu, a następie przygotowywanie ją do wysyłki poprzez kompletowanie przesyłek według rodzaju, wagi i gabarytu
 • ewidencjonuje korespondencję w pocztowych książkach nadawczych i elektronicznych systemach rejestracji dokumentów
 • identyfikuje świadczeniobiorców poprzez system komputerowy w celu przekazania korespondencji właściwym komórkom organizacyjnym Zakładu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość zasad pracy w kancelarii
 • Umiejętność obsługi programu Excel
APLIKUJ TERAZ