Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Asystent
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 103081

Warunki pracy

Wejście do budynku przy ul. Pruszkowskiej 17 posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku znajdują się dwie windy. Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, natomiast miejsce pracy znajduje się na trzecim piętrze. Praca wymaga przemieszczania się po budynku w celu realizacji zadań.


Warunki pracy: • permanentna telefoniczna obsługa klientów zewnętrznych;

 • praca biurowa;

 • wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej;

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin;

 • użytkowane sprzęty: telefon, komputer, drukarka, niszczarka;

 • oświetlenie naturalne i sztuczne.

Zakres zadań

 • Udziela pełnych i poprawnych informacji oraz wyjaśnień klientom Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA drogą telefoniczną z obszaru ustalania prawa i wysokości świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego, w celu dostarczenia szczegółowej i aktualnej wiedzy w tym zakresie.
 • Obsługuje połączenia telefoniczne przychodzące oraz wychodzące zgodnie z zachowaniem standardów jakości prowadzonych rozmów, w celu zapewnienia sprawnej obsługi klienta.
 • Przyjmuje wnioski i uwagi ze strony klientów, w celu ponoszenia efektywności świadczonych przez Zakład usług.
 • Informuje bezpośredniego przełożonego o przebiegu i wynikach wykonywanej pracy oraz wynikających z tego tytułu trudnościach, w celu kontrolowania pracy bieżącej i zleconych zadań oraz eliminowania problemów związanych z pracą na wskazanym stanowisku.
 • Buduje zaufanie klientów do Zakładu Emerytalno-Rentowego poprzez jakość świadczonych usług, w celu kształtowania pozytywnego wizerunku Zakładu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…) i ich rodzin
 • Znajomość przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (w zakresie rent rodzinnych oraz zasiłku pogrzebowego)
 • Odporność na stres
 • Cierpliwość
 • Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie znajomości Systemu informatycznego SI Emeryt
APLIKUJ TERAZ