Ogłoszenie numer: 7300938, z dnia 2022-08-03

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi informuje o naborze na stanowisko Asystenta Osobistego Osoby z Niepełnosprawnościami.

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami

Miejsce pracy: Warszawa

 

Opis stanowiska

Zakres obowiązków asystenta: 

 • aktywnym udziale w życiu społecznym (m.in. poprzez korzystanie z dóbr kultury, przedsięwzięć rehabilitacyjnych, rekreacyjnych, rozrywkowych, integracyjnych, edukacyjnych, sportowych), 
 • wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych czy osobistych, 
 • nawiązywaniu kontaktów z podmiotami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ogółu społeczeństwa, 
 • wsparcie w dojazdach do: miejsca odbywania rehabilitacji, miejsca zamieszkania, placówek służby zdrowia, urzędów, instytucji użytku publicznego, na spotkania ze znajomymi, rodziną, itp. i z powrotem, 
 • wsparcie w sytuacjach nagłych i losowych (wówczas dopuszcza się zakres wsparcia uczestnika Programu przez 24 godziny na dobę),
 • wsparcie w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego i samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych (zgodnie z wykazem zawartym w załącznikiem nr 9 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022). 

Do zadań asystenta należeć będzie również:

 • dostarczanie osobom wspieranym wiedzy z różnych dziedzin (w tym w zakresie życia społecznego, atrakcyjnych wydarzeń organizowanych w społeczności lokalnej, instrumentów wsparcia przysługującym OzN - słowem wszelkiej wiedzy przydatnej tym osobom dla poprawy jakości życia i satysfakcji z niego),  
 • rozbudzanie zainteresowań, aspiracji, poszerzanie świadomości własnych zasobów, pobudzanie motywacji do rozwoju I działań służącym pokonywaniu barier.

Wymagania

 • wykształcenie kierunkowe poświadczające zdobycie tytułu pedagoga, psychologa, asystenta osoby z niepełnosprawnościami lub pracownika socjalnego, 
 • udokumentowane doświadczenie w pracy z OzN na podobnym stanowisku – minimum pół roku, 
 • dyspozycyjność, 
 • umiejętność planowania własnej pracy, kreatywność i gotowość na podejmowanie działań zgodnych z wolą beneficjenta, 
 • cierpliwość, uważność i odpowiedzialność, 
 • umiejętność obsługi komputera i podstawowych narzędzi.

Stanowiska i kwalifikowalność wydatków związanych z wynagrodzeniem asystentów są zgodne z założeniami Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami” – edycja 2022. Więcej o programie w linku: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1295,program-asystent-osobisty-osoby-niepełnosprawnej-edycja-2022

Oferujemy

 • pracę w wymiarze 167 godzin w oparciu o umowę cywilno- prawną od zaraz do grudnia 2022, 
 • dofinansowanie karty miejskiej lub/i wyjść kulturalnych z beneficjentem, 
 • pracę w różnorodnym i ciekawym zespole.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ