Ogłoszenie numer: 7846284, z dnia 2023-01-13

Związek Rzemiosła Polskiego jest największą i najstarszą ogólnopolską społeczno-zawodową organizacją samorządu gospodarczego, działającą od 1933 r., zrzeszającą w swych strukturach rzemieślników oraz innych mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Jako organizacja pracodawców bierze udział w dialogu społecznym, w tym w pracach Rady Dialogu Społecznego oraz innych gremiów opiniodawczo-doradczych. Związek prowadzi działalność gospodarczą, z której zyski przeznacza na cele statutowe.

 

Archiwista

Miejsce pracy: Warszawa

 

Opis stanowiska

 • prowadzenie archiwum ZRP,
 • przyjmowanie, przechowywanie, zabezpieczanie oraz udostępnianie dokumentacji zgromadzonej w archiwum oraz prowadzenie jej ewidencji,
 • brakowanie akt kat. „B" po terminach ich obowiązkowego przechowywania w archiwum,
 • sporządzanie rocznych planów przejmowania akt z komórek organizacyjnych do archiwum,
 • sporządzanie sprawozdania z rocznej działalności archiwum,
 • cyfryzacja zasobów dokumentacyjnych ZRP,
 • prowadzenie rejestrów aktów normatywnych organów statutowych ZRP,
 • udział w realizacji zadań Zespołu Samorządowo-Organizacyjnego Biura ZRP,
 • udział w  opracowywaniu  statystyk, raportów i zestawień Biura ZRP,
 • współpraca przy tworzeniu regulaminów wewnętrznych,
 • współdziałanie z innymi komórkami biura ZRP.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ