Archiwum Akt Nowych w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Archiwista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113926

Warunki pracy

- praca na II piętrze budynku biurowego nieprzystosowanego dla osób niepełnosprawnych - brak podjazdu do budynku i windy dla wózków inwalidzkich,praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie oraz często w magazynach z dokumentami archiwalnymi.

Zakres zadań

 • Wyszukuje informacje i dokumenty w zasobie Archiwum.
 • Udziela informacji o Archiwum i jego zasobie klientom zewnętrznym.
 • Wykonuje kopie dokumentów w ramach realizowanych kwerend oraz sporządza zaświadczenia, uwierzytelnione odpisy, wypisy i reprodukcje.
 • Nalicza należności za wykonane usługi archiwalne.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze archiwistyki
 • Wiedza z zakresu: znajomości ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikacja
 • Samodzielność
 • Umiejętność analizy i interpretacji danych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kurs kancelaryjno-archiwalny
 • Znajomość j. rosyjskiego co najmniej na poziomie A2
 • Znajomość j. angielskiego co najmniej na poziomie A2
APLIKUJ TERAZ