Archiwum Akt Nowych w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Archiwista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 85033

Warunki pracy


 • praca biurowa w budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych;

 • brak podjazdu do budynku i windy dla wózków inwalidzkich;

Zakres zadań

 • Obsługuje klientów zgłaszających się do AAN bezpośrednio, elektronicznie oraz telefonicznie, w celu zapoznania się z funkcjonowaniem Archiwum Akt Nowych.
 • Udziela wstępnej informacji o zasobie AAN na podstawie elektronicznych pomocy ewidencyjnych, oraz o funkcjonowaniu AAN, w celu umożliwienia klientowi dostępu do informacji.
 • Udziela bezpośrednio, elektronicznie oraz telefonicznie, klientom AAN informacji z zakresu informacji naukowej i udostępniania zasobu, w celu umożliwienia sprawnego dostępu do informacji.
 • Prowadzi ewidencję klientów AAN, w celu zabezpieczenia zasobu.
 • Pomaga klientom wypełniać formularze i wnioski, w celu umożliwienia sprawnego dostępu do informacji.
 • Uzupełnia komputerowe bazy danych, w celu ułatwiania dostępu do zasobu Archiwum Akt Nowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie i policealne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość prawa archiwalnego
 • Podstawowa znajomość zasobu i funkcjonowania AAN
 • Samodzielność
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kurs kancelaryjno - archiwalny
APLIKUJ TERAZ