Archiwum Akt Nowych w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Archiwista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 79007

Warunki pracy


 • praca biurowa w budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych;

 • brak podjazdu do budynku i windy dla wózków inwalidzkich;

Zakres zadań

 • Realizuje zamówienia użytkowników na materiały archiwalne do pracowni naukowej w celu ich udostępnienia
 • Przejmuje materiały archiwalne do magazynów w celu ich zabezpieczenia
 • Sprawuje nadzór nad rejestracją ruchu i kontrolę nad obecnością osób pracujących w magazynach archiwalnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa zasobu archiwalnego
 • Aktualizuje inwentarz topograficzny w celu zapewnienia aktualnej i dokładnej informacji na temat rozmieszczenia zasobu archiwalnego
 • Wykonuje prace techniczne i porządkowe w magazynach w celu zabezpieczenia zasobu przed niszczeniem

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie i policealne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • komunikatywność, systematyczność, dokładność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kurs kancelaryjno-archiwalny
APLIKUJ TERAZ