Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Architekt systemów informatycznych (w projekcie wdrażania EAM)

Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/IST/121/08/22
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • planowanie rozwoju architektury i szczegółowych rozwiązań systemów informatycznych klasy Enterprise Asset Management,
 • przygotowywanie specyfikacji biznesowych i technicznych systemów informatycznych klasy Enterprise Asset Management, z uwzględnieniem IBM MAXIMO będącego przedmiotem pilotażu w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
 • weryfikacja specyfikacji funkcjonalnych i technicznych rozwiązań systemowych klasy Enterprise Asset Management tworzonych przez zespoły biznesowe, z uwzględnieniem IBM MAXIMO będącego przedmiotem pilotażu,
 • rozwiązywanie koncepcyjne błędów i incydentów w IBM MAXIMO będącego przedmiotem pilotażu,
 • prowadzenie w trakcie pilotażu szkoleń dla użytkowników biznesowych z zakresu IBM MAXIMO,
 • wdrażanie w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozwiązań systemowych klasy Enterprise Asset Management,
 • udział w pracach zespołów zadaniowych, grup roboczych i komisji.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe, preferowane informatyczne lub techniczne,
 • co najmniej 7 lat doświadczenia zawodowego, w tym 3 lata na stanowiskach związanych z wdrażaniem systemów informatycznych,
 • praktyczna znajomość systemu informatycznego IBM MAXIMO,
 • wiedza zawodowa z zakresu architektury IT,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej podstawowym,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

APLIKUJ TERAZ