Architekt / projektant rozwiązań IT w Dziale Integracji i Transformacji

w Departamencie Informatyki


Numer ogłoszenia: DI/21/178

Miejsce pracy: Warszawa/Centrala NFZ

 

1 etat / umowa o pracę

 

Termin składania ofert: 10.09.2021 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • projektowanie architektury systemów informatycznych na potrzeby integracji z Systemem Informatycznym Wspomagania Działalności NFZ (SIWDzNFZ) z innymi systemami oraz nadzór nad poprawnością i kompletnością implementacji wymagań i założeń architektury;
 • uzgadnianie wymagań z odbiorcami interfejsów integracyjnych do SIWDzNFZ;
 • projektowanie interfejsów integracyjnych do SIWDzNFZ;
 • zlecanie, rozliczanie i nadzór nad produkcją interfejsów integracyjnych po stronie SIWDzNFZ;
 • współpraca w zakresie projektowania architektury systemów informatycznych NFZ;
 • zarządzanie architekturą rozwiązań IT, w tym opracowywanie i egzekwowanie stosowania standardów architektonicznych;
 • przygotowywanie specyfikacji technicznych i udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.
WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe, preferowane informatyczne lub techniczne;
 • minimum 2 lata pracy zawodowej (doświadczenia) w obszarze architektury systemów IT
  w szczególności, w zakresie projektowania architektury rozwiązań IT.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość metodyk: TOGAF lub ITIL;
 • umiejętność zrozumienia potrzeb interesariuszy i zasad funkcjonowania organizacji;
 • bardzo dobra znajomość narzędzi typu CASE (np. Enterprise Architect);
 • dobra znajomość rynku IT w zakresie stosowanych standardów architektonicznych w szczególności w zakresie podejścia usługowego, architektury SOA oraz rozwiązań technicznych i technologicznych stosowanych w projektach IT;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację i pracę  z dokumentacją techniczną systemu IT, znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.  z 2020 r. poz. 295 z późn zm.);
 • znajomość zagadnień funkcjonowania krajowego systemu opieki zdrowotnej, w tym dotyczących ubezpieczeń zdrowotnych;
 • znajomość innych aktów prawnych mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
 • orientacja na zmiany, zarządzanie zmianą, inicjatywa, otwartość;
 • umiejętność współpracy w zespole;
 • zdolność logicznego i analitycznego myślenia;
 • kreatywność;
 • dyspozycyjność;
 • wysoka kultura komunikacyjna;
 • odporność na stres.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • podpisany kwestionariusz osobowy;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia lub prowadzenia działalności gospodarczej;
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi;
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie. 

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.

APLIKUJ TERAZ