IT CONNECT to firma stworzona dla ludzi dynamicznych, realizujących się w codziennej pracy. Na bieżąco dysponujemy najciekawszymi propozycjami pracy w dziedzinie IT i technik, a nasi pracownicy pracują z najlepszymi i najbardziej znanymi firmami w Polsce. Poszukujemy zarówno doświadczonych specjalistów i menadżerów, jak również studentów ostatnich lat i świeżych absolwentów IT. Najważniejsza dla nas jest Twoja pasja i chęć samorealizacji. U nas będziesz realizować swoje marzenia!!Architekt Inteligentnych Systemów Transportowych

Miejsce pracy: Warszawa
Nr Ref.: [1652] D


Zadania:
 • Analiza techniczna projektów
 • Tworzenie dokumentacji projektowej w zakresie urządzeń i rozwiązań telematyki drogowej
 • Optymalizacja rozwiązań ITS w przedstawionych projektach
 • Wybór najlepszych rozwiązań Technicznych i Sprzętowych ITS
 • Zarządzanie stroną technologiczną w projektach ITS
 • Odpowiedzialność za architekturę powstających aplikacji oraz zakres integracji
 • Udział w tworzeniu reguł, polityk, zasad postępowania wewnątrz projektu
 • Współudział w tworzeniu strategii projektu ITS
 • Negocjacje warunków kontraktów SZR
 • Opiniowanie technicznych aspektów w koncepcjach ITS
 • Projektowanie i koordynowanie testów i utrzymania sprawności materiałów
 • Praca w środowisku AutoCad, także na planach sytuacyjnych układów drogowych
 • Nadzór nad wytwarzaniem komponentu integracyjnego
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • 2-3 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze inteligentnych systemów transportowych
 • Dobra znajomość oprogramowania AutoCad i pracy w tym środowisku (praca na układach drogowych z odnośnikami referencyjnymi)
 • Umiejętności związane z kompletowaniem i składaniem wieloelementowej dokumentacji projektowej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym korzystanie z dokumentacji technicznej
 • Umiejętność wykorzystywania wiedzy i chęć doskonalenia zawodowego, 
 • Rzetelność, dobra organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, 
 • Chęć współpracy w zespole, komunikatywność
 • Prawo jazdy kat. B
Oferujemy:
 • Współpracę na podstawie umowy o pracę lub B2B
 • Możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej i karty sportowej
 • Możliwość korzystania z ubezpieczenia na życie
 • 2-3 dniowe podróże służbowe z wykorzystaniem firmowego środka transportu (1x w miesiącu na terenie Polski)
 • Pracę w metodyce zwinnej (Agile)


Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: "Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałam/em do wiadomości IT CONNECT Sp. z o.o. do celów rekrutacji pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y iż moje dane mogą zostać przekazane potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych."
APLIKUJ TERAZ