Aplikant korporacyjny
Miejsce pracy: Grodzisk Mazowiecki
Twój zakres obowiązków:
 • wsparcie Działu Prawnego w obsłudze prawnej Spółki, w tym w szczególności:
 • bieżąca obsługa prawna organów Spółki – przygotowywanie uchwał, protokołów, wniosków, obsługa administracyjna posiedzeń organów Spółki,
 • opracowywanie dokumentacji w zakresie nadzoru właścicielskiego,
 • weryfikacja kadencji składów organów Spółki i nadzorowanie ciągłości pracy poszczególnych organów Spółki,
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów dokumentacji prawnej Spółki oraz pełnomocnictw,
 • opiniowanie i sporządzanie umów, aneksów, porozumień, wypowiedzeń,
 • udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych i pism formalnoprawnych,
 • opiniowanie, współredagowanie i weryfikacja zgodności wewnętrznych aktów normatywnych Spółki (regulaminy, polityki, instrukcje).
 • bieżąca analiza zmian w przepisach prawnych dotyczących działalności Spółki (monitoring legislacyjny),
 • obsługa procesu związanego z legalizacją dokumentów urzędowych oraz uzyskiwaniem apostille,
 • prowadzenie baz danych Spółki, przygotowywanie raportów,
 • realizacja zadań administracyjno-biurowych związanych z organizacją pracy Działu Prawnego.
 • wsparcie radców prawnych w realizacji bieżących zadań/projektów oraz współpraca z kancelariami zewnętrznymi, audytorami.
Nasze wymagania:
 • student/ka V roku studiów prawniczy lub ukończone studia prawnicze, rozpoczęta aplikacja,
 • dostępność 3-4 dni w tygodniu,
 • znajomość przepisów prawa niezbędnych do prawidłowej obsługi organów korporacyjnych Spółki – warunek konieczny,
 • doświadczenie w obsłudze organów korporacyjnych Spółki - warunek konieczny,
 • bardzo dobra znajomość prawa cywilnego, prawa handlowego i gospodarczego,
 • swoboda w korzystaniu z nowoczesnych technologii,
 • precyzja i skrupulatność w realizacji zadań,
 • wysoka kultura osobista,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie swobodnej komunikacji biznesowej oraz przygotowywania dokumentów prawnych.
Mile widziane:
 • doświadczenie w pracy w przedsiębiorstwie będzie dodatkowym atutem.
To oferujemy:
 • rozwój zawodowy, poprzez współpracę z doświadczonymi prawnikami,
 • merytoryczną pracę przy ciekawych sprawach,
 • wiele ciekawych zadań i wyzwań, które wzbogacą Twoje doświadczenie zawodowe.
 • zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia lub b2b.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.