Android Engineer
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: JO-2101-461121

Your skills:

 • Very good programming skills of native Android applications
 • Good knowledge of Android SDK
 • Proven experience with Kotlin
 • Experience in integrating Android applications with backend/middleware systems (Swagger, REST, Retrofit, RxJava/RxKotlin, clean architecture)
 • Good understanding of efficient UI development and ability to build reusable UI components
 • Skills in software monitoring, analytics and optimization (Splunk, Segment, Firebase)
 • Skills in setting up and using automated tools for software quality verification
 • Ability and willingness to learn and work as a part of a Scrum team
 • Good spoken and written Polish and English

Here’s what you get to do:

 • Bring your talent to the table, and make it part of teamwork that wins championships
 • Being responsible for Agile development of end-to-end Android TV product (designing, developing and testing new modules and features of the product)
 • Implementing features with voice recognition and speech-to-text and Google Machine Learning
 • Taking care of the product and the quality of its source code (performing code review)
 • Everyday learning issues related to the digital television industry

Benefits:

 • Stable work environment
 • Health Benefits, Life Insurance, Retirement Options
 • Charity Match
 • Professional Development Classes
 • Team Building Outings
 • Tuition Reimbursement
 • Other awesome benefits - site specific
Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Agencja wpisana do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem 4061.

www.cpljobs.pl

Prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na administrację, przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych przez CPL Jobs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-001, Al. Jerozolimskie 81, REGON 142578192, NIP 7010256845 (dalej: CPL Jobs) w celach związanych z procesami rekrutacji w tym na udostępnienie moich danych przyszłemu pracodawcy na rzecz którego działa CPL Jobs oraz w celu ustalenia warunków przed zawarciem umowy o pracę. Zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych przez CPL Jobs również po zakończeniu rekrutacji w celu przedstawiania kolejnych propozycji zatrudnienia i może być w każdej chwili odwołana. CPL Jobs informuje, że dane mogą być udostępnione innym podmiotom grupy CPL na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie oświadczam, że wszystkie dane, które są włączone do CV i podania o pracę zostały dostarczone do firmy CPL Jobs dobrowolnie i są one prawdziwe. Przyjmuję do wiadomości, że dane osobowe usunięte zostaną przez CPL Jobs niezwłocznie w sytuacji odwołania przeze mnie zgody, a także w sytuacji gdy nie będzie możliwa aktualizacja moich danych. Firma CPL Jobs poinformowała mnie o prawie wglądu do własnych danych osobowych, oraz prawie żądania ich aktualizacji. Przyjmuję do wiadomości, iż dane potencjalnego pracodawcy zostaną mi udostępnione po zweryfikowaniu przez CPL Jobs kwalifikacji zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych."
APLIKUJ TERAZ