DZIEŃ DOBRY W PRACY
W PKO Banku Polskim dbamy o to, aby każdy dzień w pracy był dla Ciebie dobry.
Tworzymy pozytywną atmosferę, doceniamy efektywną współpracę, szanujemy Twój czas prywatny.
#ZajmijStanowisko:
Android developer

na czas określony
IT

(Warszawa)

U nas masz na dzień dobry:

 • Umowę o pracę - bo bezpieczeństwo zatrudnienia dla każdego z nas jest superważne.
 • Zdrową równowagę między pracą a życiem osobistym - bo nie samą pracą człowiek żyje.
 • Pełny pakiet benefitów: od kultury, sportu i wypoczynku, po korzystny fundusz emerytalny - bo Ty wiesz najlepiej, na czym Ci zależy.
 • Prywatną opiekę zdrowotną na terenie całej Polski - bo zdrowie jest najważniejsze.
 • Profesjonalne szkolenia - bo liczy się Twój rozwój.

Na co dzień w naszym zespole:

 • uczestniczysz w innowacyjnych projektach,
 • projektujesz i programujesz aplikacje mobilne na platformę Android wykorzystywane przez miliony klientów,
 • wykonujesz integrację z systemami backend,
 • przygotowujesz testy jednostkowe,
 • zawsze dbasz o jakość kodu i zgodność z dobrymi praktykami programowania,
 • przygotowujesz lub aktualizujesz dokumentację techniczną.

To stanowisko może być Twoje, jeśli:

 • masz min. 2 lata doświadczenia w zakresie programowania na platformę Android (Kotlin, Java, Android Studio),
 • znasz Android SDK i jego komponenty,
 • korzystasz z narzędzi: Git, Gradle, Postman, SoapUI (lub podobne),
 • znasz biblioteki: RxJava2 (i 3), OkHttp, Lottie, Android Architecture Components, Firebase, AndroidX,
 • potrafisz stosować architekturę MVVM,
 • testujesz przy użyciu narzędzi typu mockito, power mock, mockk itp.,
 • programujesz reaktywnie,
 • używasz dependency injection (Dagger2, Koin),
 • znasz wzorce projektowe,
 • masz umiejętności analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
 • lubisz pracować w zespole, ale również dobrze sobie radzisz w pracy samodzielnej oraz zdalnej.
Twoim dodatkowym atutem będzie:
 • znajomość natywnego programowania na platformę Android - NDK, C/C++,
 • umiejętność sprawnego debugowania kodu,
 • umiejętność pisania projektów wielomodułowych,
 • znajomość Gerrit, Gitlab i podobnych narzędzi do source control,
 • dobra znajomość zagadnień związanych z procesem CI/CD oraz narzędzi typu Jenkins, narzędzi Androidowych typu Profiler, Layout Inspector, apksigner, apkanalyzer itp.,
 • doświadczenie w integracji usług Huawei (HMS),
 • doświadczenie w zarządzaniu aplikacją w sklepie Google Play oraz korzystanie z usług Firebase,
 • doświadczenie w stosowaniu SOLID, Clean Architecture,
 • doświadczenie w korzystaniu z JIRA/Confluence.

To dobry dzień na aplikowanie! #ZajmijStanowisko.

Co się stanie po kliknięciu "APLIKUJ"?
Jeśli Twoja aplikacja wzbudzi nasze zainteresowanie, rekruter PKO Banku Polskiego zadzwoni do Ciebie, żeby umówić się na rozmowę rekrutacyjną. Do usłyszenia!

Administratorem danych osobowych osób odpowiadających na niniejsze ogłoszenie będzie PKO Bank Polski z siedzibą w Warszawie przy Puławskiej 15, 02-515 („Spółka”). Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Spółce. Możliwy kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@pkobp.pl. Szczegółowe zasady przetwarzania danych oraz Państwa uprawnienia wynikające z tego faktu, zostały opisane na formularzu rekrutacyjnym oraz na stronie internetowej Spółki, w zakładce dedykowanej ochronie danych (RODO).
APLIKUJ TERAZ