IT CONNECT to firma stworzona dla ludzi dynamicznych, realizujących się w codziennej pracy. Na bieżąco dysponujemy najciekawszymi propozycjami pracy w dziedzinie IT i technik, a nasi pracownicy pracują z najlepszymi i najbardziej znanymi firmami w Polsce. Poszukujemy zarówno doświadczonych specjalistów i menadżerów, jak również studentów ostatnich lat i świeżych absolwentów IT. Najważniejsza dla nas jest Twoja pasja i chęć samorealizacji. U nas będziesz realizować swoje marzenia!!Analityk IT

Miejsce pracy: Warszawa


Zadania:
 • Identyfikacja potrzeb i wymagań przyszłych użytkowników programu do planowania i rozliczania czasu pracy pracowników firmy oraz weryfikacja i uzupełnienie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych wobec programu tak, aby w optymalny sposób wspierał on realizację celów biznesowych firmy.
 • Wsparcie i konsultacje w przygotowaniu dokumentacji przetargowej.
 • Współpraca z zespołem Zamawiającego (zespół projektowy oraz administratorzy IT, zespół utrzymania infrastruktury) i zewnętrznym Wykonawcą, który dostosuje i wdroży system do planowania i rozliczania czasu pracy pracowników PAŻP) (po zawarciu umowy z wybranym w drodze przetargu Wykonawcą).
 • Tworzenie diagramów i map procesów biznesowych oraz przypadków użycia. Propozycje optymalizacji dla tych procesów.
 • W trakcie dokumentowania wymagań i procesów, współpraca z Zespołem projektowym (Kluczowymi Użytkownikami) i konsultacja z IT oraz zewnętrznym Wykonawcą.
 • Współpraca wspólnie z Zamawiającym i Wykonawcą podczas opracowywania Koncepcji przyszłych Systemów.
 • Identyfikacja koniecznych działań i modyfikacji w istniejących systemach IT – projekt interfejsów.
 • Przeprowadzenie analiz pod kątem RODO.
 • Pomoc w opracowywaniu procedur i dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa przetwarzania informacji.
Wymagania:
 • Znajomość zagadnień związanych z RODO
 • Znajomość systemów klasy ERP
 • Znajomość ISO 27001
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku analityka IT
Oferujemy:
 • Pracę dla firmy z branży lotniczej
 • Pracę na 8 miesięcy po 4 godziny dziennie przez 5 dni w tygodniu (zapotrzebowanie na ok. 704 h.)
 • Pracę w 100% zdalnie
 • Możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie na preferencyjnych warunkach
 • Pracę na podstawie B2B
 • Pracę od zaraz
 • Stawkę do 190 zł/h netto na fakturę
 • Pracę w języku polskim


Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: "Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałam/em do wiadomości IT CONNECT Sp. z o.o. do celów rekrutacji pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y iż moje dane mogą zostać przekazane potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych."
APLIKUJ TERAZ