Nowe myślenie dla czystego jutra.

 

Kim jesteśmy.

 

PreZero jest jednym z wiodących dostawców usług w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska. Jesteśmy najlepsi w tym, co robimy dlatego, też zatrudniamy najlepszych ludzi. Pora powiększyć nasz zespół! Poszukujemy zaangażowanych pracowników, którzy potrafią szybko dostosować się do zmieniających się wyzwań naszego rynku, chcą pracować w ekscytującym, obiecującym oraz innowacyjnym środowisku i rozwijać się razem z nami.

Adwokat / Radca Prawny
Miejsce pracy: Warszawa
Twój zakres obowiązków:
 • Doradztwo prawne związane z bieżącą działalnością Spółki.
 • Przygotowywanie pism, oświadczeń i innych dokumentów związanych z prowadzoną przez Spółkę działalnością.
 • Redagowanie, opiniowanie i weryfikacja umów.
 • Prowadzenia postępowań cywilnych i administracyjnych oraz spraw z zakresu prawa pracy i zamówień publicznych, w tym zastępstwo procesowe przed sądami, urzędami i organami administracji.
 • Sporządzanie pism procesowych.
 • Prowadzenie spraw korporacyjnych (przygotowywanie uchwał organów Spółki, wewnętrznych regulacji itp.), również w języku angielskim.
 • Udział w negocjacjach.
 • Przygotowanie dokumentów koniecznych do przeprowadzenia zgromadzeń wspólników oraz przygotowanie wniosków do KRS.
Nasze wymagania:
 • Co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku w obsłudze korporacyjnej spółek jako prawnik wewnętrzny lub w kancelarii;
 • uprawnienia radcy prawnego lub adwokata;
 • Bardzo dobra, praktyczna znajomość prawa cywilnego, kodeksu spółek handlowych, prawa administracyjnego, prawa zamówień publicznych;
 • Znajomość ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach będzie dodatkowym atutem;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym (C1);
 • Dobra organizacja pracy;
 • Nastawienie na jakość i rzetelność wykonywanej pracy;
 • Umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole.
Mile widziane:
 • Doświadczenie w zakresie prawa ochrony środowiska i/lub pracy w międzynarodowej korporacji.
To oferujemy:
 • Współpracę w ramach kontraktu B2B/Umowy o pracę;
 • Pracę hybrydową;
 • Udział w szkoleniach branżowych/zawodowych;
 • Dofinansowanie przez pracodawcę nauki (np. języki obce);
 • Prywatną opiekę medyczną oraz grupowe ubezpieczenie na życie finansowane przez pracodawcę;
 • Prywatną opiekę medyczną dla Twojej rodziny na preferencyjnych warunkach;
 • Kartę Multisport na preferencyjnych warunkach.
Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez PreZero Polska Sp. z o.o. Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem rodo@prezero.com.

Zakres danych osobowych opisany w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu do momentu zakończenia procesu rekrutacji i selekcji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres dwóch lat od zakończenia procesu rekrutacji.

Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.

Analizujemy i oceniamy: kompetencje i kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kandydatów w systemie eRecruiter za pomocą różnych filtrów wyszukiwania pod kątem określonego stanowiska pracy. Dokonujemy tego oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na wyszukiwaniu i grupowaniu kandydatów, którzy najlepiej pasują do określonego stanowiska pracy.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem rodo@prezero.com.

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez PreZero Polska Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa, np. Twój wizerunek, zainteresowania). Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. Twoje imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie) przetwarzamy na podstawie przepisów prawa.

Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.

Zgody są dobrowolne i nie mają wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. W każdym momencie możesz cofnąć udzieloną zgodę, wysyłając e-mail na adres: rodo@prezero.com, co nie ma wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.
APLIKUJ TERAZ