Narodowy Bank Polski

Departament Informatyki i Telekomunikacji

poszukuje kandydatów do pracy w charakterze administratora systemów w Pionie Eksploatacji Systemów


Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • monitorowanie pracy systemu teleinformatycznego według ustalonych procedur,
 • nadzór nad bieżącą eksploatacją aplikacji związanych z funkcjonowaniem sytemu teleinformatycznego w NBP,
 • administrowanie usługami Active Directory oraz zarządzanie środowiskami serwerów aplikacyjnych,
 • zarządzanie certyfikatami PKI,
 • praca nad podnoszeniem bezpieczeństwa systemów informatycznych,
 • udział w testach i wdrażaniu nowych rozwiązań,
 • analiza błędów oraz rozwiązywanie powstających problemów,
 • kontakt z zagranicznym centrum wsparcia – planowanie zmian i rozwiązywanie problemów w drodze kontaktu telefonicznego i mailowego w języku angielskim.

Wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe o profilu informatycznym, telekomunikacyjnym lub pokrewnym,
 • minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • praktyczna wiedza z zakresu administrowania Windows Server 2016/2019,
 • podstawowa znajomość zagadnień związanych z siecią LAN,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (w stopniu umożliwiającym rozwiązywanie problemów telefonicznie z zagranicznym centrum wsparcia użytkownika),
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • duże poczucie odpowiedzialności za efekty wykonywanych zadań,
 • odporność na stres,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

Wymagana dyspozycyjność oraz gotowość do pracy zmianowej w przedziale czasowym 6.30 – 19.00.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość zagadnień dotyczących teleinformatyki międzybankowej,
 • znajomość XML,
 • praktyczna znajomość oprogramowania IBM Websphere MQ oraz zagadnień klastrowania usług informatycznych,
 • doświadczenie w pracy z Vmware oraz administrowaniu systemami z rodziny Unix/AIX.
APLIKUJ TERAZ