IT CONNECT to firma stworzona dla ludzi dynamicznych, realizujących się w codziennej pracy. Na bieżąco dysponujemy najciekawszymi propozycjami pracy w dziedzinie IT i technik, a nasi pracownicy pracują z najlepszymi i najbardziej znanymi firmami w Polsce. Poszukujemy zarówno doświadczonych specjalistów i menadżerów, jak również studentów ostatnich lat i świeżych absolwentów IT. Najważniejsza dla nas jest Twoja pasja i chęć samorealizacji. U nas będziesz realizować swoje marzenia!!Administrator Narzędzi Automatyzacji Infrastruktury Informatycznej

Miejsce pracy: Warszawa
Nr Ref.: [1317] W


Wymagania:

 

Umiejętności techniczne:

 • Doświadczenie w zakresie konfigurowania i utrzymania narzędzi: 1. Ansible, AWX 2. Puppet 3. Grafana 4. Python, Java, Yaml
 • Umiejętności praktyczne w zakresie budowy integracji pomiędzy narzędziami monitorowania i automatyzacji
 • Doświadczenie w zakresie opracowania i budowy architektury narzędzi monitorowania i zarządzania
 • Doświadczenie w zakresie wdrażania narzędzi OpenSource w oparciu o DevOps-owy model współpracy (Jira, Agile)

Dodatkowy atut:

 • Znajomość konfigurowania i utrzymania narzędzi wspierających monitoring i automatyzację: 1. Zabbix 2. Prometheus 3. ElasticSearch 4.
 • Narzędzia z grupy Event Management
 • Doświadczenie w zakresie instalacji i konfiguracji agenta monitorującego/zarządzającego oraz w zakresie podłączenia agentów do centralnych konsol
 • Doświadczenie w zakresie developmentu specyficznych (custom) wymagań - monitorowania/zarządzania dla danego narzędzia

Cechy osobowe

 • Chęć do nauki i własnego rozwoju
 • Skupienie na celu i nastawienie na realizację zadań
 • Uczciwość i odpowiedzialność
 • Praca w zespole
 • Praca w modelu hybrydowym (z lokalizacji i z domu)

 Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: "Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałam/em do wiadomości IT CONNECT Sp. z o.o. do celów rekrutacji pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y iż moje dane mogą zostać przekazane potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych."
APLIKUJ TERAZ