poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Administrator / Administratorka Nieruchomości
Miejsce pracy: Warszawa
Na tym stanowisku odpowiedzialny/a będziesz za:
 • Administrowanie nieruchomościami PKP S.A. na obszarze m.st. Warszawy, powiat warszawski zachodni
 • Dbanie o efektywne wykorzystanie administrowanych nieruchomości
 • Udział w przeglądach okresowych administrowanych nieruchomości
 • Kontrola wykorzystania administrowanych nieruchomości pod kątem bezumownego zajęcia i zgłaszanie w trybie natychmiastowym ujawnionych nieprawidłowości
 • Nadzór nad technicznym utrzymaniem nieruchomości, w tym zgłaszanie konieczności usunięcia usterek i awarii oraz potwierdzanie faktu wykonywanych usług zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną i kosztorysową na powierzonych do administrowania nieruchomo
 • Bieżące prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego dla każdego administrowanego obiektu zgodnie z wymogami prawa budowlanego
 • Rzetelne, terminowe i zgodne ze stanem faktycznym wprowadzanie danych do systemów informatycznych i zestawień zlecanych do realizacji przez zwierzchników
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe
 • Znajomość ustaw związanych z gospodarką nieruchomościami i aktów wykonawczych oraz Kodeksu Cywilnego
 • Znajomość ustawy Prawo Budowlane
 • Dobra znajomość pakietu Microsoft Office, zwłaszcza Word, Excel
 • Wzorowa organizacja czasu pracy, dokładność
 • Odporność na stres, umiejętności analityczne, pracy w zespole oraz umiejętności interpersonalne i negocjacyjne
 • Czynne prawo jazdy kat. B
Oferujemy:
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Praca na lata- 61% pracowników jest z nami na pokładzie powyżej 5 lat
 • Produkty firmowe- ulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i Twojej rodziny po okresie próbnym oraz wolny dzień z okazji Święta Kolejarza
 • Szkolenia- możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu specyfiki pracy oraz umiejętności miękkich, możliwość dofinansowania do kursów językowych i studiów
 • Rozwój- udział w licznych projektach w strukturach PKP S.A. mających realny wpływ na rozwój Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników
 • Atmosfera- praca w zgranych zespołach zorientowanych na cel
 • Benefity pozapłacowe- dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku, wydarzeń kulturalnych
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.