Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko:


Adiunkt

Muzeum Woli – Oddział Muzeum Warszawy


Miejsce pracy: Warszawa

Nr Ref.: A_1MW/2022

Jeśli jesteś osobą kreatywną, chcesz tworzyć i realizować ciekawe projekty badawcze, wystawiennicze i edukacyjne, lubisz pracować z ludźmi, nie boisz się wyzwań oraz chcesz brać czynny udział w rozwoju Muzeum Warszawy i jego oddziału to szukamy właśnie Ciebie!

Zakres obowiązków:
 • współpraca przy sformułowaniu programu wystaw, działań edukacyjnych i naukowo-badawczych
 • koordynowanie współpracy z podmiotami zajmującymi się tematyką Woli oraz innymi instytucjami w zakresie niezbędnym do realizacji ww. programu rozwoju
 • prowadzenie kwerend wewnętrznych i zewnętrznych w ramach opracowywania scenariuszy wystaw i programu oddziału
 • współpraca przy prowadzeniu opracowań i badań zbiorów odnoszących się do działalności oddziału
 • wykonywanie kwerend wewnętrznych dla zapytań podmiotów zewnętrznych
 • realizowanie działań wynikających z opracowanego planu programowego i wystawienniczego
 • współpraca z zespołem opracowującym program polityki edukacyjnej w oddziale
 • współpraca z innymi oddziałami i działami w ramach Muzeum przy opracowaniu programów wystaw i badań związanych z działalnością Muzeum
 • współpraca i koordynacja przy sprawach związanych z prowadzeniem oddziału, w tym:
 • koordynacja obiegu kancelaryjnego dokumentów oddziału
 • koordynacja rejestru wniosków zakupowych związanych z działalnością programową oddziału
 • koordynacja związana z kalendarzem wydarzeń oddziału
Nasze wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku związanym z podstawową działalnością Muzeum
 • obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet, Google Analytics, Press CMS
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
Mile widziane:
 • dobra wiedza w zakresie: wystawiennictwa, ochrony i pozyskiwania dóbr kultury, współczesnych badań w ramach nauk humanistycznych
 • znajomość regulacji prawnych, wynikających z ustawy o muzeach oraz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
 • znajomość innych języków obcych
Co oferujemy:
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • wynagrodzenie zasadnicze w miesięcznej kwocie brutto w przedziale 4 400 zł – 4 800 zł w zależności od posiadanych kwalifikacji
 • przyjazne środowisko pracy
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia, kursy
 • świadczenia pozapłacowe – pakiety medyczne, karta multisport
 • darmowe bilety wstępu do państwowych muzeów w Polsce
Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:„Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/łam do wiadomości i celów rekrutacji pracowników. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikację prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych.”
APLIKUJ TERAZ