Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko:


Adiunkt

Dział Inwentaryzacji i Udostępniania Zbiorów


Miejsce pracy: Warszawa

Nr Ref.: A_3IU/2022

Jeśli  jesteś osobą skrupulatną, pragniesz realizować główne zadania muzeum, lubisz pracować z ludźmi i nie boisz się wyzwań to nasza oferta jest właśnie dla Ciebie!

 

Zakres obowiązków:
 • sprawowanie nadzoru merytorycznego nad systemem elektronicznej ewidencji i zarządzania zbiorami, m.in. rejestracja, uzupełnianie i korekta danych o zbiorach w systemie do ewidencji i zarządzania zbiorami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach oraz zgodnie z wewnętrzna instrukcją wprowadzania danych
 • realizacja działań związanych z wdrożeniem nowego systemu do elektronicznej ewidencji i zarządzania zbiorami
 • realizacja działań związanych z inwentaryzacją i reinwentaryzacją zbiorów, prowadzeniem i weryfikowaniem ewidencji zbiorów w formie ksiąg inwentarzowych i rejestrów zbiorów pomocniczych, znakowanie zbiorów
 • Organizacja i udział w kontroli zbiorów (skontra, spisy z natury)
 • Przygotowywanie informacji dot. zbiorów Muzeum Warszawy na potrzeby sprawozdawczości
 • wspieranie działań z zakresu gromadzenia i archiwizacji dokumentów związanych z akcesją zbiorów Muzeum Warszawy
 • wspieranie działań z zakresu udostępniania zbiorów i ich cyfrowych odwzorowań, kwerend w zbiorach Muzeum Warszawy, pozyskiwania autorskich praw majątkowych i publikacji danych na platformie e-Kolekcje
 • wspierania realizacji działalności związaniem z ruchem wewnętrznym i zewnętrznym zbiorów, krótkoterminowymi i długoterminowymi użyczeniami do Muzeum Warszawy, pełnienie funkcji kuriera muzealnego
 • wspieranie zadań związanych z procesem nabywania obiektów do zbiorów Muzeum Warszawy i wyceny zbiorów
Nasze wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku historia lub innym związanym z podstawową działalnością Muzeum
 • obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet
 • znajomość języka angielskiego w stopniu min. B1
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
Mile widziane:
 • znajomość programów do zarządzania zabiorami (tj. inwentaryzacji, ewidencjonowania, obsłudze ruchu zbiorów oraz depozytów)
 • znajomość standardu SPECTRUM, CDWA, Object ID , Dublin Core, itp.
 • doświadczenie w pracy w muzeum
Co oferujemy:
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • przyjazne środowisko pracy
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia, kursy
 • świadczenia pozapłacowe – pakiety medyczne, karty multisportu
 • darmowe bilety wstępu do państwowych muzeów w Polsce
Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:„Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/łam do wiadomości i celów rekrutacji pracowników. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikację prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych.”
APLIKUJ TERAZ