Accountant Receivable Specialist
Location: Warszawa
BASIC PURPOSE OF JOB
Perform collections activities/efforts to guarantee cash flow and diminish past dueamounts.
 
KEY DELIVERABLES
 • Analyze assigned portfolio based on established methodology to detect risks and determine strategies and course of action.
 • Participate in meetings to provide updates and execute agreed actions on all accounts.
 • Run account statements and/or aging reports to provide to the customers a detail of their current balance.
 • Manage disputes and solve issues on regular basis. Follow escalation matrix with BU & Credit Manager to mitigate risks of payment delays.
 • Follow up on payment status for all customers assigned from the portfolio to reduce past due balances.
 • Assist with internal and external audit requests to provide support and/or clarification.
 • Research discrepancies and works closely with Functional Teams to resolve balances.
 • Ensure operation compliance with the company’s established policies and procedures thru the execution of best practices. Propose and collaborate with areas of improvement.
 • Deliver required reports in line with BUs/GBS expectations meeting applicable deadlines.
 • Review process documentation to keep it current.
 • Process credit cards from the external customers.
 • Participate in the cross-training program.
 • Act as a backup if needed. Trained in systems of multiple entities to assist with coverage when required.
 • Help with additional tasks as assigned by the Manager/ Supervisor.
 • Participate in automation projects to promote efficiency and constant process improvement.
 • Share knowledge and experience with peers.
LEADERSHIP & INFLUENCE
 • Ability to work in fast-paced environment with high volume transactions.
 • Ability to work well with diverse customers and to build business relationships.
BUSINESS ACUMEN/ EXPERTISE/COMPENTENCIES
 • Finance/Accounting/Business degree is required
 • Strong analytical abilities.
 • 1-3 years of experience in Accounts Receivable is preferred.
 • Problem solving.
 • 1-3 years of experience in ERP is preferred (SAP, Oracle, AS/400 and JBA experience is preferred)
 • Results oriented.
 • Fluent English is required (Basic/Advanced French/Spanish is preferred)
 • Teamwork.
 • Proficiency in Microsoft Office applications is preferred.
 • Customer service focus.
OTHER INFORMATION YOU WOULD LIKE CONSIDERED, AND POTENTIAL JOB COMPARISONS


Physical Requirements:
Must be able to demonstrate intensive mental attention to details for prolonged periods and stress resistant.


Environmental Considerations:
85% office environments; 15% home-office. 
Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Technicolor Polska Sp. z o. o. Oddział Financial Shared Service Center z siedzibą w Warszawie ul. Racławicka 93 (Pracodawca, administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Technicolor Polska Sp. z o. o. Oddział Financial Shared Service Center z siedzibą w Warszawie ul. Racławicka 93 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem Recruitment.FSSC@technicolor.com.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych(na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 30 dni, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres roku. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres roku.
APLIKUJ TERAZ