Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jesteśmy największą Agencją płatniczą w Europie. Zajmujemy się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udzielamy pomocy ze środków krajowych. Zatrudniamy ponad 11 tys pracowników w całej Polsce. Naszym pracownikom oferujemy stałe zatrudnienie, przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Starszy Specjalista / Główny Specjalista / Inżynier IT / Starszy Inżynier IT w Departamencie Informatyki
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: ARiMR/DI/13/21

Stanowisko pracy: Administrator infrastruktury usług sieciowych i bezpieczeństwa (pentester)

 

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 2 osoby / 2 etaty – umowa o pracę

 

Oferujemy:

 • stabilną pracę za atrakcyjne wynagrodzenie,
 • stałe zatrudnienie,
 • jedne z największych systemów informatycznych w Polsce,
 • nowoczesne technologie,
 • szkolenia merytoryczne i językowe,
 • bogaty pakiet socjalny,
 • pracę w największej agencji płatniczej w Europie
Główne obowiązki:
 • Przeprowadzanie testów bezpieczeństwa na etapie tworzenia i odbioru tworzonych w ARiMR aplikacji webowych.
 • Opracowywanie rekomendacji, polityk, procedur w zakresie przeprowadzania testów bezpieczeństwa w ARiMR.
 • Formułowanie rekomendacji w zakresie wykrytych podatności.
 • Opracowywanie raportów z przeprowadzonych testów.
 • Monitorowanie procesu wdrażania przedłożonych rekomendacji.
 • Formułowanie wymagań dla architektury systemów informatycznych w zakresie bezpieczeństwa IT,
 • Testowanie oprogramowania (w tym m.in. typu Open Source) przed wdrożeniem do eksploatacji, pod kątem potencjalnych zagrożeń dla informacji przetwarzanych w systemach ARiMR.
 • Analiza kodu źródłowego w kontekście bezpieczeństwa IT.
 • Wykonywanie testów bezpieczeństwa aplikacji biznesowych lub systemów / infrastruktury IT.
 • Przygotowywanie materiałów informacyjnych oraz przeprowadzanie wewnętrznych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa informacji.
 • Monitorowanie rynku i rozwiązań IT pod kątem najnowszych trendów i zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa.
 • Realizowanie procesów wynikających z Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Wymagania konieczne

 • Wykształcenie wyższe: preferowane automatyka, elektrotechnika informatyka lub pokrewne lub studia podyplomowe w wymaganym zakresie
 • Co najmniej 4-letni staż pracy
 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie na stanowisku w obszarze testowania bezpieczeństwa IT (pentester, security expert)
 • Znajomość technik testów penetracyjnych w celu weryfikacji zabezpieczeń IT oraz mechanizmów powstawania luk w aplikacjach webowych, mobilnych
 • Doświadczenie w pracy z narzędziami takimi jak: NMap, Metasploit, miniKatz, Wireshark, Kali Linux Suite lub podobne
 • Znajomość wielopoziomowej architektury aplikacji, projektowania aplikacji internetowych, interfejsów API, aplikacji mobilnych, aplikacji desktopowych i podstawowej technologii infrastruktury
 • Znajomość zagadnień związanych z powstawaniem luk bezpieczeństwa i ich przeciwdziałaniem na poziomie aplikacji oraz infrastruktury IT
 • Doświadczenie w pracy z systemami klasy SIEM , a także innymi narzędziami zapewniającymi mechanizmy identyfikacji i/lub ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa IT
 • Znajomość protokołów sieciowych, urządzeń sieciowych, systemów bezpieczeństwa tj. firewalle, IPS/IDS, itp, konfiguracji bezpieczeństwa systemów operacyjnych Windows i Linux, a także rozwiązań chmurowych
 • Znajomości dobrych praktyk w zakresie bezpiecznej eksploatacji systemów informatycznych
 • Umiejętności analizowania i identyfikowania zagrożeń dla bezpieczeństwa środowiska IT,
 • Znajomość metodyk opracowanych przez SANS/NIST w zakresie zarządzania incydentami,
 • Znajomość relacyjnych baz danych, umiejętność formułowania zapytań SQL
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie umożliwiającym pracę z dokumentacją techniczną w tym języku
 • Chęć ciągłego uczenia się i poznawania nowych technologii

Wymagania pożądane:

Posiadanie przynajmniej jednego z poniższych certyfikatów:

 • Certified Ethical Hacker- CEH (lub równoważny)
 • GIAC Secure Software Programmer-Java (GSSP-JAVA) (lub równoważny)
 • GIAC Certified Web Application Defender (GWEB) (lub równoważny)
 • GIAC Secure Software Programmer- .NET (GSSP-.NET) (lub równoważny)
 • GIAC Web Application Penetration Tester (GWAPT) (lub równoważny)
APLIKUJ TERAZ