PGE Dystrybucja S. A. Oddział Warszawa

Rejon Energetyczny Jeziorna/Wydział Przyłączania i Rozwoju
poszukuje kandydatów do pracy

na stanowisku:

Referent
Miejsce pracy: Konstancin-Jeziorna
Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie m. in.:
 • ocena kompletności wniosku o techniczne warunki zasilania przyłączenia kontrahentów do sieci elektroenergetycznej,
 • ocena kompletności zgłoszenia mikroinstalacji,
 • przygotowanie i wysłanie wezwania do uzupełnienia wniosku o techniczne warunki zasilania oraz zgłoszenia mikroinstalacji,
 • przygotowanie technicznych warunków zasilania i Umów Przyłączeniowych (obsługa pocztowa),
 • przygotowanie i wysłanie do kontrahenta aktualizacji Umów Przyłączeniowych,
 • przygotowywanie wycen do zlecenia w ramach Umowy Ramowej,
 • przygotowywanie wniosków zakupowych i wysyłanie do Centrali Oddziału,
 • wydawanie materiałów do przetargów prowadzonych postępowań zakupowych,
 • przygotowanie i wysłanie do wykonawcy zlecenia do Umowy Ramowej,
 • cykliczne przygotowywanie i przesyłanie do Centrali Oddziału umów udostępnienia nieruchomości na cele budowlane,
 • przygotowywanie wniosków o aneksy z wykonawcami do Centrali Oddziału,
 • sprawdzanie dokumentacji projektowej pod względem prawnym i technicznym oraz odbiór dokumentacji projektowych,
 • sprawdzanie pod względem kompletności dokumentacji powykonawczych,
 • wprowadzanie i rozliczanie w systemie decyzji administracyjnych,
 • udzielanie odpowiedzi na pisma kontrahentów i wykonawców,
 • obsługa telefoniczna i bezpośrednia kontrahentów i wykonawców.
Profil kandydata:
 • wykształcenie min. średnie (mile widziane techniczne o kierunku elektrycznym lub pokrewnym),
 • znajomość pakietu MS Office,
 • mile widziana znajomość programu SAP,
 • samodyscyplina i samodzielność w wykonywaniu zadań,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
 • łatwość komunikowania się, umiejętność pracy w zespole,
 • prawo jazdy kat. B.
Ze swojej strony gwarantujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • szansę rozwoju zawodowego.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGE Dystrybucja S.A. (adres: ul. Garbarska 21A; 20‑340 Lublin). Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji jest dostępna na stronie: https://pgedystrybucja.pl/polityka-prywatnosci/dane-osobowe/klauzula-informacyjna-dla-kandydata-do-pracy.
APLIKUJ TERAZ