PGE Dystrybucja S. A. Oddział Warszawa

Rejon Energetyczny Pruszków/Wydział Utrzymania Sieci
poszukuje kandydatów do pracy

na stanowisku:

Inżynier – Wydział Utrzymania Sieci
Miejsce pracy: Pruszków
Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie m. in.:
 • koordynowanie i nadzorowanie realizacji robót wynikających z zatwierdzonego planu eksploatacyjnego,
 • zlecanie prac związanych z eksploatacją układów pomiarowych,
 • wykonywanie zaplanowanych kontroli układów pomiarowych,
 • organizowanie robót zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz przepisami bhp i p.poż,
 • prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej, wykonawczej, materiałowej oraz rozliczenia pracy pracowników,
 • gospodarowanie sprzętem ochronnym i przeciwpożarowym,
 • prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w zakresie wykonywanych zadań,
 • udział w odbiorach technicznych urządzeń elektroenergetycznych.
Profil kandydata:
 • wykształcenie wyższe techniczne o kierunku elektrotechnika lub pokrewne,
 • wskazane świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do prowadzenia dozoru/eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji do 1 kV (mile widziane powyżej 1 kV),
 • umiejętność planowania i organizowania pracy,
 • umiejętność komunikowania się i pracy w zespole,
 • umiejętność wykorzystywania z wiedzy technicznej w praktyce,
 • prawo jazdy kat. B.
Ze swojej strony gwarantujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • szansę rozwoju zawodowego.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGE Dystrybucja S.A. (adres: ul. Garbarska 21A; 20‑340 Lublin). Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji jest dostępna na stronie: https://pgedystrybucja.pl/polityka-prywatnosci/dane-osobowe/klauzula-informacyjna-dla-kandydata-do-pracy.
APLIKUJ TERAZ