Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jesteśmy największą Agencją płatniczą w Europie. Zajmujemy się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udzielamy pomocy ze środków krajowych. Zatrudniamy ponad 11 tys pracowników w całej Polsce. Naszym pracownikom oferujemy stałe zatrudnienie, przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Inżynier I / Starszy Inżynier IT w Departamencie Informatyki
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: ARiMR/DI/76/21

Stanowisko pracy ds. wsparcia aplikacji

 

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat – umowa o pracę

 
Oferujemy:
 • Stabilną pracę za atrakcyjne wynagrodzenie,
 • Stałe zatrudnienie,
 • Jedne z największych systemów informatycznych w Polsce,
 • Nowoczesne technologie,
 • Szkolenia merytoryczne i językowe,
 • Bogaty pakiet socjalny,
 • Pracę w największej agencji płatniczej w Europie.
Główne obowiązki:
 • Wykonywanie zadań w zakresie eksploatacji systemów aplikacyjnych oraz projektowania i wdrażania do eksploatacji nowych systemów aplikacyjnych
 • Monitoring i zarządzanie serwerami aplikacyjnymi oraz bazodanowymi w celu zachowania ich prawidłowego działania
 • Instalacja i konfiguracja nowych serwerów aplikacyjnych, instalacja poprawek do serwerów aplikacyjnych oraz oprogramowania wspomagającego
 • Identyfikację problemów oraz podejmowanie działań naprawczych w procesach eksploatacji systemów aplikacyjnych
 • Udzielanie pracownikom Agencji wsparcia w eksploatacji systemów aplikacyjnych
Wymagania konieczne
 • Wykształcenie wyższe informatyczne lub studia podyplomowe w tym zakresie albo w trakcie studiów na kierunku informatyka oraz udokumentowane doświadczenie co najmniej roczne w obszarze związanym z administrowaniem i wdrażaniem systemów aplikacyjnych (DevOps Engineer)
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień relacyjnych baz danych - IBM DB2, PostgreSQL, Oracle
 • Bardzo dobra znajomość środowiska systemów Windows oraz platformy Kubernetes
 • Dobra wiedza z zakresu hurtowni danych (np. IBM Cognos) i procesów ETL

Uwaga: na stanowisku Starszego Inżyniera IT przy wykształceniu wyższym wymagany jest udokumentowany 3 letni staż pracy na podstawie umowy o pracę a przy wykształceniu średnim 4 letni;

Na stanowisku Inżyniera IT przy wykształceniu wyższym wymagany jest udokumentowany 2 letni staż pracy na podstawie umowy o pracę a a przy wykształceniu średnim 3 letni;

Liczy się zakres zadań zbieżny w przeważającej części z w/w wymaganiami koniecznymi

 

Wymagania pożądane:
 • Doświadczenie i umiejętności w programowania w PL/SQL, PL/pgSQL
 • Kreatywność, zaangażowanie, samodzielność
APLIKUJ TERAZ