Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 119727

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Praca przy komputerze.

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Bierze udział w zestawianiu rocznych oraz kwartalnych rachunków niefinansowych sektora instytucji rządowych i samorządowych według metodologii ESA w celu przekazania stosownych tablic do instytucji międzynarodowych.
 • Bierze udział w wyliczeniach danych ze sprawozdań Rb na potrzeby opracowania wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych wg funkcji COFOG w celu terminowego przekazania danych do Eurostatu oraz współpracuje z pracownikami w celu analizy potrzeb dotyczących wyliczeń, bierze udział w pracach dotyczących automatyzacji przetwarzania danych w celu poprawy jakości opracowywanych danych.
 • Współuczestniczy w opracowywaniu tablic i kwestionariusza notyfikacji fiskalnej deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w celu terminowego przekazania danych do Eurostatu.
 • Współuczestniczy w opracowywaniu rachunków finansowych sektora instytucji rządowych i samorządowych w celu terminowego przekazania danych do Eurostatu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym – B1
 • Wiedza z zakresu ekonomii
 • Znajomość problematyki finansów publicznych
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub pokrewne
 • Doświadczenie zawodowe w pracy w statystyce: 3 lata
 • Znajomość zasad Europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych (ESA)
APLIKUJ TERAZ