Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 90501

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Budynek Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner.

 • Inne informacje: budynek jest klimatyzowany.

 • Zagrożenie korupcją.


 

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne w celu uzgadniania projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego projektów planu zagospodarowania przestrzennego województwa, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy.
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na zapytania w celu udzielania informacji o kompetencjach Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego.
 • Współpracuje z podmiotami zewnętrznymi w celu realizacji zadań.
 • Współdziała z innymi komórkami organizacyjnymi w celu realizacji zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu gospodarki przestrzennej lub architektury lub urbanistyki lub geodezji i kartografii lub prawnicze lub administracyjne lub z zakresu transportu kolejowego
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie administracji publicznej lub obsłudze prawnej lub w zakresie gospodarki przestrzennej lub w zakresie transportu kolejowego
 • Znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • Komunikatywność
 • Umiejętność współpracy oraz pracy pod presją czasu
 • Umiejętność obsługi komputera / pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ