poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Starszy Specjalista w Wydziale Obsługi Należności
Miejsce pracy: Warszawa

Oferujemy:

 • Umowę o pracę na czas zastępstwa
 • Pracę w miłej atmosferze i świetnie zgrany zespół
 • Dobrą lokalizację miejsca pracy
 • Ulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i Twojej rodziny
 • Dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku
 • Dofinansowanie do biletów na wydarzenia kulturalne
 • Wolny dzień z okazji Dnia Kolejarza
 • Udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników

Zakres czynności:

 • Analiza i weryfikacja zapisów na kontach księgowych dotyczących należności, w szczególności ewidencja oraz rozliczenie wyciągów bankowych dot. rachunków dedykowanych do wpływów, ręczne rozliczanie płatności przychodzących z dokumentami sprzedażowymi
 • W ramach rozliczania płatności przychodzących identyfikacja wpłat, których nie można rozliczyć z dokumentem sprzedażowym i stanowią podstawę do wystawienia faktury
 • Księgowanie dokumentów należnościowych (w tym dokumentów PK należnościowych)
 • Uzgadnianie rejestru VAT należnego
 • Ewidencja umorzenia należności /zwolnienia z długu, rozkładania należności na raty, przeksięgowania należności wynikające z przebiegu procesu windykacyjnego
 • Ewidencja odpisów aktualizujących wartości należności, w tym wynikających z przebiegu procesu windykacyjnego
 • Przygotowanie, wysłanie do kontrahenta i księgowanie not odsetkowych
 • Obsługa księgowa kaucji i innych zabezpieczeń dotyczących umów sprzedaży i najmu, weryfikacja wysokości wpłaconej kaucji na podstawie wyciągu bankowego, zaksięgowanie wpłaty, w przypadku braku możliwości zidentyfikowania wpłaty, kontakt z kontrahentem lub komórką merytoryczną
 • Realizacja czynności związanych z zamknięciem okresu w obszarze należności w tym czynności związane z wyceną odsetkową
 • Dokonywanie potwierdzeń sald należności z kontrahentami oraz spółkami z Grupy
 • Przygotowanie pism, wyjaśnień opracowań w zakresie przydzielonych zadań
 • Udział w organizowanych w ramach Spółki i Grupy PKP S.A. zespołach Projektowych

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów (kierunki: ekonomia, finanse i rachunkowość)
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Dobra organizacja pracy
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Dokładność i skrupulatność
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
APLIKUJ TERAZ