PGE Energia Ciepła

jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Jesteśmy liderem w branży energetycznej i jednym z największych pracodawców w Polsce. Gwarantujemy bezpieczne i stabilne warunki pracy.

Jako Grupa Kapitałowa PGE inwestujemy w przyszłość - zarówno w odnawialne źródła energii, elektromobilność, start-upy, jak i w ciągły rozwój naszych pracowników.

Proponujemy atrakcyjną i przyszłościową ścieżkę kariery pracowników.

Dołącz do naszego świata pełnego mocy i energii!

 

Rozpoczynamy rekrutację na stanowisko:

Starszy Specjalista ds. Ubezpieczeń
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: PGEEC/CEN/KH/15/2022

Twój zakres obowiązków:

 • Wsparcie procesu zawierania i odnawiania polis ubezpieczeniowych, opracowanie materiałów na potrzeby realizacji zadań ubezpieczeniowych, w szczególności w obszarze ubezpieczeń mienia i utraty zysku, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i D&O.
 • Realizowanie procesu likwidacji szkód, współpraca z jednostkami wewnętrznymi grupy oraz ubezpieczycielami i innymi podmiotami zaangażowanymi w likwidację szkód.
 • Przygotowywanie planów kosztów ubezpieczeń na potrzeby procesu budżetowania.
 • Opiniowanie umów w zakresie zapisów dotyczących wymagań ubezpieczeniowych.
 • Proponowanie i wdrażanie usprawnień w procesie zarządzania ubezpieczeniami.
 • Rejestrowanie zdarzeń gospodarczych dotyczących ubezpieczeń w systemie SAP.

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Minimum rok doświadczenia zawodowego na stanowisku specjalistycznym w obszarze ubezpieczeń.
 • Wiedza z przepisów prawa ubezpieczeniowego i wymogów ubezpieczeniowych w zakresie zawierania umów.
 • Podstawowa znajomość kodeksu spółek handlowych.
 • Bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office.
 • Umiejętność pracy w zespole oraz wysokie kompetencje komunikacyjne.
 • Orientacja na pozyskiwanie i przekazywanie informacji.

Ze swojej strony oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
 • Możliwość poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności poprzez m.in. udziału w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i członków Twojej rodziny.
 • Bogaty system kafeteryjny ZFŚS.
 • Dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.
 • Bogaty pakiet świadczeń dodatkowych (np. grupowe ubezpieczenie na życie, korzystne warunki dołączenia do Pracowniczego Programu Emerytalnego).
 • Przyjazne środowisko pracy, współpracę z osobami otwartymi i chętnie dzielącymi się wiedzą.
APLIKUJ TERAZ