Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117376

Warunki pracy

Budynek dostosowany do osób z niepełnosprawnością ruchową, posiada podjazd oraz windę. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy związane z przygotowywaniem informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji nałożonych prawem obowiązków w zakresie dostępu obywatela do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne.
 • Prowadzi sprawy dotyczące wewnętrznych procedur postępowania i innych dokumentów wydawanych przez Naczelnika w zakresie realizacji zadań w celu wypełnienia prawem nałożonych obowiązków.
 • Przygotowuje upoważnienia dla wyznaczonych pracowników Urzędu podejmujących czynności w imieniu Naczelnika, z wyjątkiem zastrzeżonych do właściwości innej komórki organizacyjnej.
 • Prowadzi sprawy związane z kontrolą zarządczą Urzędu, w celu wydania opinii lub wniosków w sprawie dotyczących usprawnienia funkcjonowania Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie.
 • Prowadzi sprawy z zakresu struktury organizacyjnej Urzędów i podległych oddziałów celnych w celu zapewnienia efektywnego i skutecznego wykorzystania zasobów oraz terminowej i prawidłowej realizacji zadań statutowych.
 • Organizuje obieg informacji i dokumentacji w Urzędzie w celu wsparcia bieżącej pracy Naczelnika.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w pracy biurowej lub w administracji
 • Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • Znajomość Ustawy o Dostępie do Informacji Publicznej
 • Odpowiedzialność
 • Odporność na stres
 • Komunikatywność
 • Znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ