Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 78452

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na partrze budynku z oświetleniem naturalnym i sztucznym. Budynek wyposażony jest w windę. Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer i inne urządzenia biurowe. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Praca pod presją czasu, przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę.

Zakres zadań

 • Prowadzi obsługę kancelaryjną Urzędu, w tym przyjmuje i ewidencjonuje składane dokumenty w celu zapewnienia właściwego ich obiegu.
 • Organizuje obieg informacji i dokumentacji w Urzędzie w celu wsparcia w bieżącej pracy Naczelnika.
 • Rozpatruje przekazane do załatwienia skargi w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urzędu.
 • Koordynuje sprawy z zakresu udzielania informacji publicznej w celu zapewnienia poprawności udzielanych informacji.
 • Prowadzi sprawy powierzone przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w sprawach ochrony informacji prawnie chronionych w celu zapewniającym prawidłową obsługę Naczelnika.
 • Potwierdza profile zaufane elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) w celu weryfikacji tożsamości osoby zakładającej profil.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w administracji lub pracy biurowej
 • Znajomość Ustawy o Służbie Cywilnej
 • Orientacja na klienta.
 • Komunikatywność.
 • Odporność na stres.
 • Znajomość obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługi programów Poltax, Biblioteka Akt, Poltax 2B, Kontrola, CZM.
APLIKUJ TERAZ