Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Pruszków
Ogłoszenie o naborze Nr 73794

Warunki pracy

Praca biurowa w ośmiogodzinnym systemie pracy. Stanowisko zlokalizowane w pokoju biurowym na I piętrze, oświetlenie naturalne i sztuczne. Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy. 

Zakres zadań

 • sporządzanie sprawozdań z rozliczeń środków finansowych
 • prowadzenie książki kasowej
 • prowadzenie ewidencji, dokonywanie naliczeń oraz sporządzanie list dopłat za wypoczynek
 • sporządzanie list wypłat z funduszy
 • sporządzanie list za opinie biegłych i tłumaczy przysięgłych
 • naliczanie wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia
 • prowadzenie rejestru wpływu faktur i wszystkich innych dokumentów mających skutek finansowy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • umiejętność obsługi komputera
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres
 • dobra organizacja pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ