Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113872

Warunki pracy


 • Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie 

 • Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy 

 • Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami 

 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu 

 • Praca w pokoju, który jest klimatyzowany

 • Wysiłek fizyczny

 • Praca w terenie 

 • Zagrożenie korupcją 

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych

 • Praca na wysokości do 3 m 

Zakres zadań

 • Bierze udział w prowadzeniu kontroli z zakresu radiokomunikacji
 • Bierze udział w prowadzeniu postępowań w zakresie zwalczania zakłóceń radioelektrycznych
 • Bierze udział w wykrywaniu przypadków używania urządzeń radiokomunikacyjnych nadawczych i nadawczo-odbiorczych bez wymaganych uprawnień
 • Bierze udział w prowadzeniu monitoringu widma oraz kontroli zdalnej emisji stacji nadawczych radiowych i telewizyjnych i innych służb radiokomunikacyjnych w Regionalnej Stacji Kontroli Emisji Radiowej, Ruchomej Stacji Pomiarowej oraz Ruchomej Stacji Monitoringowej
 • Bierze udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych w zakresie egzekucji obowiazków o charakterze niepieniężnym
 • Bierze udział w opracowywaniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia na podstawie ustaleń dokonanych podczas postępowań i interwencji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie w zakresie elektroniki lub radiokomunikacji lub telekomunikacji
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy: Prawo telekomunikacyjne wraz z aktami wykonawczymi, Kodeks postępowania administracyjnego, o kompatybilności elektromagnetycznej, Prawo przedsiębiorców
 • Wiedza z zakresu radiokomunikacji, miernictwa i kompatybilności elektromagnetycznej
 • Umiejętności stosowania optymalnych metod i przyrządów pomiarowych, a także wyboru odpowiedniej procedury i trybu działania
 • Znajomość zagadnień dotyczących konfliktu interesów oraz przeciwdziałania korupcji
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, orientacja na klienta/interesanta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ