Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie
Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113440

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno–biurowym w systemie 8 godzinnym w siedzibie Oddziału. Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo (brak obecności wind, pomieszczeń higieniczno–sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych). Pracownik wykonuje prace biurowe w naturalnym i sztucznym oświetleniu z wykorzystaniem monitora ekranowego, drukarki, telefonu, faksu i niszczarki dokumentów. Konieczność poruszania się po obiekcie.

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy osobowe funkcjonariuszy Oddziału
 • przygotowuje projekty rozkazów personalnych, decyzji administracyjnych oraz innych pism dotyczących spraw kadrowych funkcjonariuszy
 • opiniuje pod względem kadrowym prośby, wnioski w sprawach osobowych funkcjonariuszy
 • prowadzi akta osobowe funkcjonariuszy Oddziału
 • realizuje czynności związane z ustalaniem uprawnień emerytalno-rentowych funkcjonariuszy Oddziału
 • przygotowuje zestawienia statystyczne w zakresie realizowanych zadań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji/pracy biurowej
 • znajomość przepisów regulujących przebieg służby funkcjonariuszy Straży Granicznej , podstawowa znajomość kodeksu pracy
 • umiejętność obsługi komputera ( pakiet MS Office) i urządzeń biurowych,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawa o ochronie informacji niejawnych
 • zdolności interpersonalne, umiejętna organizacja pracy własnej, umiejętność pracy pod presją czasu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ