Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 120732

Warunki pracy


 • praca biurowa z wykorzystaniem monitora ekranowego

 • na parkingu od ul. Wspólnej zapewnione są miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych,

 • wejście do budynku nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, ponieważ należy pokonać 5-o stopniowe biegi schodowe,

 • przy wejściu zainstalowane są drzwi otwierane automatycznie,

 • pomieszczenia biurowe znajdują się na drugiej kondygnacji,
  w budynku drzwi wejściowe i korytarze umożliwiają swobodne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich,

 • jedna toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową,

 • do dyspozycji osób niewidzących lub słabowidzących jest winda z przyciskami na panelu sterowania z oznaczeniami w alfabecie Braillea, winda przystosowana jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową,

 • korytarze nie sa szerokie, jednak oznaczone kontrastowymi kolorami i w miarę możliwości pozbawione są większych przeszkód,

 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

 • do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

Zakres zadań

 • Monitorowanie danych udostępnianych w usługach sieciowych z baz danych EGiB, BDOT500 i GESUT.
 • Prowadzenie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych IIP oraz konfiguracji usług integrujących usługi sieciowe publikowane przez jednostki samorządu terytorialnego.
 • Sporządzanie opracowań statystycznych, w tym współpraca z Głównym Urzędem Statystycznym w zakresie opracowywania i uzgadniania formularzy sprawozdawczych GUGiK- sprawozdanie o państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.
 • Przygotowywanie projektów stanowisk Głównego Geodety Kraju dotyczących stosowania przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy, w szczególności w zakresie prowadzenia i aktualizacji ewidencji gruntów i budynków.
 • Opiniowanie projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe geodezyjne lub pokrewne (np. geoinformatyka)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w dziedzinie geodezji i kartografii lub w obszarze systemów informacji przestrzennej.
 • bardzo dobra znajomość przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz przepisami powiązanymi
 • znajomość przepisów ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej wraz z aktami wykonawczymi
 • bardzo dobra znajomość standardów technicznych
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
 • znajomość narzędzi GIS
APLIKUJ TERAZ